Skip to content

Vellykket frivilligseminar i Mosjøen

Verdighetsenterets nasjonale frivillighetssatsing innenfor eldreomsorg er i ferd med å få knoppskytinger utover landet. Det er planlagt regionale seminarer årlig fremover, det første av disse fant sted i Mosjøen 14. og 15. mai, med undertittel: Frivillighet i eldreomsorgen – et kreativt blikk på muligheter og utfordringer.

Økt fokus på frivillighet rettet mot eldre er et brennaktuelt tema for landets kommuner, frivilligsentraler og sykehjem. Det skjer masse spennende i dette landskapet og Verdighetsenteret ønsker å løfte fram gode regionale prosjekter for erfaringsutveksling og inspirasjon til videre arbeid og nye initiativ.

Verdighetsenteret og Termik Vefsn var arrangører for dette første seminaret, som trakk 120 fornøyde deltakere. Målgruppen var alle som er interessert i tematikken frivillighet – eldreomsorg, helsepersonell, frivillige lag og foreninger, representanter fra frivilligsentraler, lokale ressurspersoner, aktivitører og frivilligkoordinatorer i kommuner og på sykehjem. I tillegg til et generelt fokus på eldreomsorg og frivillighet, ble det løftet frem aspekter som profesjonsstrid, livsminnearbeid, frivillighet innenfor demensomsorgen og som en integrert del av hospice-filosofien. Steinar Albrigtsen stod for en dedikert, musikalsk og kulturell ramme sammen med lokale bidragsytere som Vefsn-ensemblet og dikteren Kristian Halse.

Program for frivilligseminar i glade mai.

Brosjyre for Verdighetsenteret og Termik Vefsns seminar i Mosjøen. 

I 2014 flytter vi fokus til region øst og planlegger et seminar i Oslo i samarbeid med Norges Røde Kors.


Relaterte saker

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer

Velkommen til Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017

20. februar 2017 Hvordan kan ansatte og frivillige samarbeide best mulig innen eldreomsorg? Kreativ omsorg inspirerer! Menneskerettigheter i norske sykehjem – etikk og praksis.  Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 er vårens flerfaglige møteplass innen eldreomsorg. Konferansen arrangeres i Bergen sentrum tirsdag 25. april og onsdag 26.april. Hvis du melder deg på før 1. mars, er det billigere! Meld Les mer