Skip to content

Nærhet til praksis, fokus på verdighet

– Det å skulle utvikle et prosjekt til egen arbeidsplass, virket motiverende. De kvartalsvise 3-dagers samlingene viste seg å være svært variert, med fokus på betydningen av å se de eldre i deres sårbarhet, men samtidig vektlegge deres erfaringer og iboende ressurser.

Ingrid Thorkildsen er utdannet sykepleier, og har siden 2007 vært lærer ved Lønborg videregående skole, helsefagarbeiderutdanningen. Hun gjennomførte sammen med en kollega Lære for å lære videre (Ny tittel: Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom?) i 2012. Her oppsummerer hun sitt inntrykk av dette ettårige tilbudet.

-’Verdighet’ er et viktig stikkord – det å ta i bruk alle sider ved mennesket, vi skal jo alle faktisk leve til vi dør. Et tredje viktig punkt er nærheten til praksisfeltet, her fikk vi del i mange gode historier, ulike erfaringer fra hele landet, og knyttet viktige kontakter. Det var godt å være to kolleger som fulgte det samme kurset, fint å kunne arbeide sammen og ha en å utveksle ideer med.

Ingrid Thorkildsen (t.v.) og Olaug Finsrud, fungerende prosjektleder ved Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret. FOTO: Sverre Wilhelmsen

Ingrid Thorkildsen (t.v.) og Olaug Finsrud, fungerende prosjektleder ved Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret. FOTO: Sverre Wilhelmsen

 

– Hvordan kan dette spesielt treffe lærere innen helsefagarbeiderutdanningen? 
– Selv med solid yrkesutdannelse og ofte lang praksis, er det viktig å holde seg faglig oppdatert. LLV-konseptet i spenningsfeltet mellom omsorg ved livets slutt og en verdig alderdom setter tingene i sammenheng. På en rekke områder, som innen smertebehandling og forskning får vi del i det siste nye. Personlig hadde jeg også stort utbytte av de filosofiske innleggene, det er viktig å ha plass for undring i en tid hvor mange med «harde fakta» hevder å sitte på fasiten. Dette gir verdifullt påfyll for læreren, og nye tanker til undervisningen.

– Hvordan kan dette bidra til å ivareta eleven i sin praksis?
– Ved at vi selv får ny kunnskap blir vi bedre rustet til å lytte til elevenes egne erfaringer, og ta dem på alvor. Ofte er det jo de som i sin praksis møter nye metoder og nyttige oppdateringer. Ved å dele synspunkter og arbeidsmåter med kursdeltakere fra praksisfeltet får vi jo også del i det som er elevenes hovedprosjekt, deres viktigste arena. Vi fikk også en rekke gode prosjektideer som en følge av dette.

– Hvordan fikk du høre om Verdighetsenteret og Lære for å lære videre?
– Jeg ble tipset om kurset fra skolens rektor, og søkte opp www.verdighetsenteret.no. Og det ligger selvsagt en nøkkel her – at skoleledelsen finner frem til, og ser verdien av et slikt tilbud, ettersom det krever litt fravær fra skolen. For oss var det dessuten viktig at vi, når vi først forpliktet oss til å jobbe med noe på egenhånd, også fikk anerkjennelse internt fra et kollegium som interesserte seg for hva vi hadde å komme med.

Relasjonskompetanse
Ingrid har en variert arbeidserfaring, og i tillegg utviklet sitt registrer ytterligere gjennom videreutdanning innen homeopati, soneterapi, psykiatri og personaladministrasjon, samt en master i samfunnsarbeid:- Jeg er opptatt av at vi skal se gamle som hele mennesker, som de interessante og spennende samtalepartnerne viser seg å være, bare de slipper til. Et kreativt fokus på aktiviteter kan få frem tanker og erfaringer. Dette merket vi da min søster og jeg laget en utstilling om Bergensbrannen – her fikk mange noe å snakke om, og ble slik stimulert til å fortelle. Dette er en metode som kan trene opp elevenes relasjonskompetanse, bidra til å gi elever et nytt syn på gamle mennesker, danne et godt utgangspunkt for pleien. Ulike praksisutfordringer kan ble lettere å løse når begge parter har rukket å bli litt bedre kjent. LLV-forelesningene om livsfortellinger utdyper og begrunner også dette på en utmerket måte.


Relaterte saker

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer

Velkommen til Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017

20. februar 2017 Hvordan kan ansatte og frivillige samarbeide best mulig innen eldreomsorg? Kreativ omsorg inspirerer! Menneskerettigheter i norske sykehjem – etikk og praksis.  Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 er vårens flerfaglige møteplass innen eldreomsorg. Konferansen arrangeres i Bergen sentrum tirsdag 25. april og onsdag 26.april. Hvis du melder deg på før 1. mars, er det billigere! Meld Les mer