Skip to content
22. oktober 2014

Gratis fagdag – omsorg ved livets slutt

Solstrand

Velkommen til gratis fagdag 22. oktober 2014.

Verdighetsenteret inviterer til gratis tverrfaglig fagdag for ansatte i pleie og omsorg i Hordaland 22. oktober 2014 kl 09.00-16.00.

 13. oktober 2014: Fagdagen er fulltegnet!

Programmet for dagen vil blant annet omfatte smerter ved demens ved Stein Husebø, musikkterapi med Solgunn Knardal, pårørende som ressurs med Reidun Ingebretsen og et foredrag med den engasjerte psykologen Trond Haukedal med tittelen God morgen, solstråle.

Velkommen til en dag med faglig inspirasjon!

Kontaktinformasjon: Prosjektleder for Omsorg ved livets slutt Silje B. Eikemo: se@verdighetsenteret.no tlf. +47 55397727 /+47  98008209 eller prosjektmedarbeider Olaug Finsrud: of@verdighetsenteret.no tlf. +47 55397735 / +47 41683382

Fagdagen er finansiert av Helsedirektoratet og Fagforbundet.

 

 

 


Relaterte saker

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Vi anbefaler en slik samtale når pasienten har mindre et halvt år igjen å leve.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege Les mer

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer