Skip to content
Bok

Ny bok om frivillighet

Frivillighet i omsorgssektoren, Liv Helene Jensen (red.) Forlaget Aldring og Helse.

Frivillighet i omsorgssektoren, Liv Helene Jensen (red.) Forlaget Aldring og Helse.

Hvilken kompetanse trenger man for å koordinere frivillig arbeid? Kan medmenneskelighet læres? Dette er noen av spørsmålene Eirin Hillestad ved Verdighetsenteret belyser i den nye boken Frivillighet i omsorgsektoren.

Hillestad er leder for Kompetanseutvikling innen frivillighet ved Verdighetsenteret og en av medforfatter i en ny inspirasjonsbok om frivillig innsats i omsorgssektoren: Frivillighet i omsorgssektoren (Liv Helen Jensen, red.) Hun har skrevet et kapittel om opplæring av frivillige og frivillighetskoordinatorer. Kapittelet tar opp hvorfor kompetanseutvikling er viktig for frivillighetsledere, frivillige og ansatte på dette feltet, og hvordan kunnskap om frivillighet fremmer samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.

I kapittelet spør hun: Trenger man å utdannes i frivillighet? Kan medmenneskelighet læres? Hvilke kvalifikasjoner etterspørres i det frivillige arbeidet i eldreomsorgen? Hillestad diskuterer balansegangen mellom profesjonalisme og amatørisme, og ser opplæring av frivillige i lys av de nevnte problemstillingene.

Videre tar Hillestad opp frivillighetskoordinatorenes kompetansebehov, og viser hvordan Verdighetsenterets videreutdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorgen møter dette behovet.

Boken kan kjøpes på nett hos Aldring og helse 

Bokomtale:

Eirin Hillestad, leder for kompetanseområdet Frivillighet på Verdighetsenteret. Aktuell med et kapittel i den nye boken Frivillighet i omsorgssektoren, utgiftt av forlaget Aldring og helse

Eirin Hillestad, leder for Kompetanseutvikling innen frivillighet på Verdighetsenteret. Aktuell med et kapittel i den nye boken Frivillighet i omsorgssektoren.

En idéhåndbok for alle som er interessert i samarbeid med frivillige i omsorgssektoren. Boka tar utgangspunkt i et treårig samarbeidsprosjekt mellom frivillig sektor og omsorgstjenestene i seks kommuner i Hordaland. Satsingen omfattet kartlegging og utvikling av konkrete tiltak i samarbeid med frivillige, frivillighetskoordinatorer, ansatte og ledere i omsorgssektoren i kommunene. Senter for omsorgsforskning Vest og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland bidro i kartleggingen sammen med lokale arbeidsgrupper.

Målsettingen med boken er å synliggjøre og skape interesse for hvordan samarbeidet mellom frivillig sektor og helse- og omsorgstjenestene i kommunene kan styrkes, samt stimulere til nytenkning om dette samarbeidet. I tillegg til erfaringer fra satsingen i Hordaland, oppsummerer boken erfaringskunnskap og kunnskap fra fag- og forskningslitteratur om frivillig innsats i omsorgssektoren, både i lokalmiljøer og i institusjoner. Den tar opp frivillighetens egenverdi, hva som motiverer frivillige og behovet for opplæring og organisering av de frivillige.

 

 


Relaterte saker

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer

Skal hjelpe kommuner og frivillige til bedre samarbeid

24. april 2017 Verdighetsenteret har laget en samarbeidsmodell for hvordan frivillige og kommuner kan samarbeide best mulig. Les mer