Skip to content

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

SKAPER HISTORIER: Mennesker med demens skaper forteller i samarbeid med Eli Lea (til venstre) og prosjektleder Hanne Jones ved Verdighetsenteret. Foto: Kieran Kolle

Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. 

– Det er en dame med kort kjole, sier Margrethe.

– Jeg tror de damene er på vei til dans. De skal på dans på Laksevåg, midt på dagen. Da slipper de å jobbe, sier Svein og smiler lurt. De to er godt i gang med å dikte en historie ut fra maleriet som er stilt opp i rommet.

Margrethe og Svein er pasienter ved en av demensavdelingene ved Bergen Røde Kors sykehjem. De har vanskelig for å huske, men fantasien er det ingenting å si på. I dag trer de ut av pasientrollen, og er i stedet deltakere i den helt nye fortellergruppen ved sykehjemmet.

Sammen med andre pasienter, helsefagarbeidere og sykepleiere sitter de i en halvsirkel og ser mot et maleri.

Prosjektleder Hanne Jones og Eli Lea fra Verdighetsenteret leder gruppen. De er Norges første sertifiserte instruktører i Timeslips-metoden.

LÅNER BORT: Kunstner Marie Storaas låner ut kunstverket “På kaien” til prosjektet. Her sammen med Hanne Jones (til venstre). Foto Kieran Kolle

Skaper historier
Metoden går ut på at personer samtaler om malerier eller fotografier, og i fellesskap skaper en historie utifra fantasien. Historien blir skrevet ned underveis og leses tilbake for deltakerne flere ganger i løpet av dagens fortellergruppe.

– Her er ingen krav til å måtte huske noe. Noe som gjerne er problematisk for personer med demens. Her gjelder det å si hva du ser der og da. Dette ser vi at skaper engasjement hos deltakerne. Pasientene blir aktive deltakere i stedet for å være passive, sier Lea.

KUNSTEN INN PÅ SYKEHJEMMET: Hanne Jones fra Verdighetsenteret og Beate Bednar fra Kompani Krapp frakter kunstverket inn på sykehjemmet. Foto av Kieran Kolle

 

Aktive kulturbrukere
– Når personer flytter på sykehjem, forsvinner ofte muligheten til å være aktive kulturbrukere. Det blir vanskeligere å se en film, lese bok, skrive og gå på teater. Vi ønsker å gi deltakerne muligheten til å være aktive kulturbrukere. Vi ser at deltakerne blir engasjert når vi ser på kunst og lager historier sammen, sier Jones.

 

NY AKTIVITET: Margrethe får hjelpe av Hanne Jones på vei inn til ukens fortellergruppe. Foto: Kieran Kolle

 

Ser endring hos pasientene
De ansatte på sykehjemmet ser endring i atferd hos dem som deltar i fortellergruppen.

– Noen av våre pasienter klarer aldri å være i ro, unntatt når de er her. Noen vandrer ofte rundt og klarer ikke å konsentrere seg. Når de er med i fortellergruppen, sitter de helt konsentrert i én time. Jeg synes opplegget er knallflott, sier assisterende avdelingsleder Olufine Hagen.

– Jeg synes det er helt rått å se endringen hos pasientene. Det gjør at alle pasientene på en måte våkner til. De blomstrer, og vi blir kjent med helt nye sider av pasienten, sier sykepleier Mette Størksen.

Hagen og Størksen ler sammen med pasientene i løpet av fortellergruppen. Humor er et viktig aspekt ved å samles i en slik setting.

SAMLET: De ansatte merker at de blir bedre kjent med pasientene gjennom når de alle deltar i fortellergruppen. Foto: Kieran Kolle

SAMLET: De ansatte merker at de blir bedre kjent med pasientene gjennom når de alle deltar i fortellergruppen. Foto: Kieran Kolle

Blir bedre kjent
– Det betyr veldig mye for oss å kunne ha det gøy sammen med pasientene. Vi blir også mer kjent med personligheten til dem som deltar. Det er viktig for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb, sier Hagen.

Fortellergruppen har møttes jevnlig det siste halve året. Hver gang de møtes ser de på flere ulike malerier og foto. Denne gangen ser de på maleriet laget av bergenskunstner Marie Storaas.

DELTAKER: Svein tror damene på maleriet skal på dans. Foto: Kieran Kolle

Skal bli scenekunst
Fortellingene som skapes av deltakerne, skal også vises til flere. Teatergruppen Kompani Krapp har deltatt i fortellergruppene og vil blant annet bruke tekstene til å lage en scenekunstproduksjon.

– I samfunnet har vi en tendens til å sette personer i bås. Her ønsker vi å fjerne båsene. Vi ønsker å se menneskene i stedet for sykdommen,  sier skuespiller Kristine Nordby Simonsen  i Kompani Krapp.

Etter én time sammen i dagligstuen er fortellergruppen ferdig. Nå er det lunsjtid for deltakerne.

DELTAKER: Svein betrakter maleriet og kommer med innspill. Her inne er han ikke pasient, men deltaker. Foto: Kieran Kolle

Svein svarer bestemt når han får spørsmål om hvordan han synes det er å være med på fortellergruppen.

– Det er ålreit. Det er noe utenom det vanlige.

Margrethe er enig.

– Jeg synes det var veldig koselig i dag. Det gjør noe med hodet.


Relaterte saker

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Vi anbefaler en slik samtale når pasienten har mindre et halvt år igjen å leve.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege Les mer

Lær av Drammen!

30. juni 2017 Drammen kommune og Verdighetsenteret har samarbeidet om å utvikle en modell for samarbeid mellom kommune og frivillighet. Få tilgang til den ferske rapporten her. Les mer