Skip to content

Ansatte

Odd Jordheim
Daglig leder
Telefon: +47 55 39 77 37 / Mobil: +47 99090049
E-post: oj@verdighetsenteret.no

Odd er daglig leder ved Verdighetsenteret. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og arbeidet de første 5 årene som økonomisjef innen Blå Kors. Deretter begynte han et mangeårig arbeid i sjømatnæringen, først som administrasjonssjef for selskapet Hallvard Lerøy as, Bergen der han arbeidet frem til 1996. Deretter bygget han opp nettverksorganisasjonen og policyorganet Fiskeriforum Vest. Innenfor rammen av denne organisasjonen etablerte han i 1998 Stiftelsen Norsk Sjømatsenter som på nasjonal basis drev med utvikling og formidling av kunnskap om sjømat. Intervju med Odd: http://www.verdighetsenteret.no/2016/03/10/odd-jordheim-daglig-leder/

Stein Husebø
Faglig leder
Telefon: +47 55 39 77 49 / Mobil: +47 417 80 007
E-post: steinhuse@gmail.com / sbh@verdighetsenteret.no

Stein er faglig leder ved Verdighetsenteret, som står på skuldrene av en serie prosjekter for de eldres verdighet den aktive anestesilegen har generert de siste 15 årene i hjembyen Bergen. Han har også gjennom sitt engasjement skapt seg et stort navn internasjonalt, ikke minst i Tyskland og Østerrike.

Barbro Danielsen
Administrativ leder
Telefon: +47 55 39 77 41 / Mobil: +47 924 85 914
E-post: bda@verdighetsenteret.no

Barbro er administrativ leder ved Verdighetsenteret. Hun er siviløkonom av utdannelse, og har jobbet ved senteret siden høsten 2009. Hun kommer opprinnelig fra Nøtterøy i Vestfold, og har bl.a. bodd og arbeidet 15 år i USA.

Sverre Chr. Wilhelmsen
Brobygger
Telefon: +47 55 39 77 36 / Mobil: +47 971 81 079
E-post: scw@verdighetsenteret.no

Sverre har arbeidet som kulturformidler mellom de syv fjell i 30 år. Han har tatt del i Verdighetsenterets utvikling siden prosjektstadiet før årtusenskiftet. Han er i dag senterets Brobygger, med vekt på utvikling og ledelse av samarbeidsprosjekter, konferanser og arrangementer - som Omsorgsprisen på DNS, En dag for verdighet, debattserie i Litteraturhuset og Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017.

Eirin Hillestad
Leder Avd. for Kompetanseutvikling innen frivillighet
Telefon: +47 55 39 77 33 / Mobil: +47 41 69 46 48
E-post: ehi@verdighetsenteret.no

Eirin er leder for avdelingen Kompetanseutvikling innen frivillighet. Hun er fagansvarlig for videreutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg og jobber bl.a. med fagutvikling, opplæring, veiledning og undervisning. Eirin har en mastergrad i medievitenskap fra UiB og er utdannet veileder. Hun har tidligere jobbet som daglig leder ved en frivilligsentral i Bergen, og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig innsats.

Julie Tessem
Rådgiver - frivillighet, kultur, omsorg, Avd. for Kompetanseutvikling innen frivillighet
Telefon: +47 55 39 77 34 / Mobil: +47 98 40 27 29
E-post: jt@verdighetsenteret.no

Julie har bakgrunn fra kulturfeltet og en master i kunsthistorie fra UiB. Etter å ha vikariert som prosjektleder for begge opplæringsprogrammene på senteret fungerer hun nå som fagkonsulent innenfor feltet frivillighet, kultur og omsorg. Hun har tidligere jobbet med kultur- og aktivitetstiltak for sårbare grupper, bl.a. på asylmottak og krisesenter og har erfaring med frivillig arbeid og organisasjonsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Silje B. Eikemo
Leder - helseutdanning
Telefon: +47 55 39 77 35 / Mobil: +47 980 08 209
E-post: se@verdighetsenteret.no

Silje er leder for avdelingen Omsorg ved livets slutt. Hun er fagansvarlig for utdanningene Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom og Akuttmedisinsk eldreomsorg. På Verdighetsenteret jobber hun bl.a. med fagutvikling, undervisning og veiledning. Silje er utdannet intensivsykepleier og veileder, og har lang klinisk erfaring fra medisinsk og kirurgisk intensivavdeling. Hun har også arbeidet innen akuttpsykiatrien.

Beate Magerholm
Rådgiver - Avd. for Kompetanseutvikling innen frivillighet
Telefon: / Mobil: +47 98 85 40 20
E-post: bm@verdighetsenteret.no

Beate er vår regionkonsulent i Oslo. Der jobber hun med senterets videreutdanning Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Beate har hovedfag i religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Beate jobber spesielt med frivillighetskoordinering og metodeutvikling. Hun har kontor ved Diakonhjemmet Høgskole ved Majorstuen i Diakonveien 14-18.

Eli Lea
Rådgiver/stipendiat
Telefon: / Mobil: +47 99441414
E-post: eli@verdighetsenteret.no

Eli Lea har permisjon for å ta en phd ved VID vitenskapelig høyskole hvor hun utforsker hvordan billedkunst kan være en ressurs i demensomsorgen. I permisjonen har hun en bistilling som rådgiver ved Verdighetsenteret. Hun deltar i utviklingsarbeidet ved senteret og veiledning av fou-prosjekter.

Olaug Finsrud
Fagkonsulent, Omsorg ved livets slutt
Telefon: / Mobil: 416 83 382
E-post: of@verdighetsenteret.no

Olaug Finsrud er utdannet yrkesfaglærer i helse - og oppvekstfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Olaug har bakgrunn som hjelpepleier, med videreutdanning i klinisk sykepleie. Hun har erfaring fra kirurgisk avdeling, bo - og servicesenter, som leder for dagsenter og som lærlingeansvarlig.

Hanne Jones
Fagkonsulent - Avd. for Kompetanseutvikling innen frivillighet
Telefon: +47 55 39 77 39 / Mobil: +47 984 83 179
E-post: hj@verdighetsenteret.no

Hanne Jones er fagkonsulent og jobber med fagutvikling og utdanning på området Kompetanseutvikling innen frivillighet. Hun har tidligere arbeidet med prosjektutvikling og ledelse av frivillige i Bergen Røde Kors, og har selv bred erfaring som frivillig i Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS og på Vitalitetsenteret Frivilligsentral. Hun har tidligere jobbet i filmbransjen som produsent, regissør og produksjonsleder. Hanne har bachelorgrad i «Journalism, film and broadcasting» fra Cardiff University.

Gro Helen Dale
Fagutvikler
Telefon: / Mobil: +47 55 39 77 52
E-post: ghd@verdighetsenteret.no

Gro Helen er fagutvikler ved Verdighetsenteret med faglig forankring i kompetanseområdet Omsorg ved livets slutt. Hun er utdannet lege og har flere års klinisk erfaring innenfor onkologi, allmenn medisin og nevrologi. Gro Helen jobber også med forskning og utvikling ved senteret og holder på med en Phd. Gro Helen er en av våre faste forelesere ved utdanningen Omsorg ved livets slutt.

Mona Stautland
Utdanningsleder- Akuttmedisinsk eldreomsorg
Telefon: +47 55 39 77 32 / Mobil: +47 991 59 223
E-post: ms@verdighetsenteret.no

Mona Stautland er utdanningsleder for Verdighetsenterets nye satsing: Akuttmedisinsk eldreomsorg. Mona er utdannet intensivsykepleier og har over tjue års klinisk erfaring fra overvåknings – og intensivavdelinger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært prosjektleder for kompetansehevende tiltak på egen arbeidsplass og konstituert fagsykepleier. På Verdighetsenteret jobber Mona med fagutvikling, undervisning og veiledning.

Kristine Askvik
Medierådgiver
Telefon: / Mobil: +47 412 21 802
E-post: ka@verdighetsenteret.no

Kristine Askvik er medierådgiver ved Verdighetsenteret. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og helsejournalist. Hun har blant annet jobbet som journalist i NRK og Bergens Tidende, og som kommunikasjonssjef i bistandsorganisasjonen Kolibri Children at Risk Foundation.

Siw-Anita Lien (permisjon)
Fagkonsulent/Hjelpepleier - Omsorg ved livets slutt

E-post: sal@verdighetsenteret.no

Siw-Anita er utdannet hjelpepleier og har flere års erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleie. Siw-Anita har master i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun bred erfaring fra politikk, hvor arbeidsfeltet i flere år har vært helse- og omsorgspolitikk. Siw- Anita er i permisjon fra september 2016 til august 2017.
E-post: