Omsorgsprisen 2012 ble søndag 27. januar 2013 delt ut på Den Nationale Scene.  Kvelden rommet en festforestilling i seg selv, og samtidig en breddemarkering av positive tiltak og kompetanse på feltet omsorg for gamle. …

4. mars 2013 by verdighetsenteret

Omsorgsprisen 2012 ble søndag 27. januar 2013 delt ut på Den Nationale Scene.  Kvelden rommet en festforestilling i seg selv, og samtidig en breddemarkering av positive tiltak og kompetanse på feltet omsorg for gamle. 

Statuett Omsorgsprisen
Omsorgsstatuetten i bronse, laget av Vidar Mæland

Årets prisvinner, Johan Krohn Hansen, brenner for frivillig innsats, og har siden 1997 utnyttet musikkens betydning for de eldre og ganske særlig pasienter med demens – bl.a. konseptet «Sang og dans», som skaper stjerneøyeblikk av gjenkjennelse og gode følelser.

Det ble videre delt ut to andrepriser, til Britt Hysing-Dahl, ildsjel, mangeårig direktør ved Bergen Røde Kors Sykehjem og en av pionérene innen hospicebevegelsen i Norge, og til Søreide Sykehjem, avdeling 6.1, som viser oss alle at på tross av sykdom, tapte funksjoner både fysisk og mentalt kan et sykehjem også være en plass for gode lukter, glede, latter og gode liv.
Alle byens sykehjem og avdelinger for hjemmebaserte tjenester var invitert i teatret denne kvelden, og representanter for hele 22 sykehjem inntok scenen og mottok hvert sitt Omsorgsbilde, tatt av fotograf Hans Jørgen Brun, fra prisutdeler Laila Dåvøy.

Kjente kunstnere og gode formidlere bidro i et arrangement som både brakte frem ny kunnskap, holdninger, engasjement og opplevelser. Skuespiller Helge Jordal, sangartist Christine Guldbrandsen og strykerne i Kagan Kvartett utgjorde et vitalt kunstnerisk «flettverk» gjennom den nærmere to timer lange forestillingen. Dekan ved det Medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, Nina Langeland, holdt innlegg om byens nye senter for alders- og sykehjemsmedisin, mens daglig leder ved Verdighetsenteret, Stein Husebø, belyste tanker om liv, død og aldring i en vital samtale med Helge Jordal. Helge Lilletvedt stod for de musikalske arrangementene, og konferansier Sverre Chr Wihelmsen bandt det hele sammen på teatrets hovedscene.

Omsorgsprisen ble opprettet i 2001 for å fremheve den enestående innsats mange gjør for at gamle og andre skal ha et godt liv i deres siste levetid. Den tildeles en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller prosjekt som de siste årene har vist fremragende omsorg – i Bergen eller Hordaland. Omsorgsprisen 2012 er et samarbeid mellom GC Rieber Fondene og Verdighetsenteret.