Skip to content

Vellykket frivilligseminar i Mosjøen

Verdighetsenterets nasjonale frivillighetssatsing innenfor eldreomsorg er i ferd med å få knoppskytinger utover landet. Det er planlagt regionale seminarer årlig fremover, det første av disse fant sted i Mosjøen 14. og 15. mai, med undertittel: Frivillighet i eldreomsorgen – et kreativt blikk på muligheter og utfordringer.

Økt fokus på frivillighet rettet mot eldre er et brennaktuelt tema for landets kommuner, frivilligsentraler og sykehjem. Det skjer masse spennende i dette landskapet og Verdighetsenteret ønsker å løfte fram gode regionale prosjekter for erfaringsutveksling og inspirasjon til videre arbeid og nye initiativ.

Verdighetsenteret og Termik Vefsn var arrangører for dette første seminaret, som trakk 120 fornøyde deltakere. Målgruppen var alle som er interessert i tematikken frivillighet – eldreomsorg, helsepersonell, frivillige lag og foreninger, representanter fra frivilligsentraler, lokale ressurspersoner, aktivitører og frivilligkoordinatorer i kommuner og på sykehjem. I tillegg til et generelt fokus på eldreomsorg og frivillighet, ble det løftet frem aspekter som profesjonsstrid, livsminnearbeid, frivillighet innenfor demensomsorgen og som en integrert del av hospice-filosofien. Steinar Albrigtsen stod for en dedikert, musikalsk og kulturell ramme sammen med lokale bidragsytere som Vefsn-ensemblet og dikteren Kristian Halse.

Program for frivilligseminar i glade mai.

Brosjyre for Verdighetsenteret og Termik Vefsns seminar i Mosjøen. 

I 2014 flytter vi fokus til region øst og planlegger et seminar i Oslo i samarbeid med Norges Røde Kors.


Relaterte saker

Inviterer til speeddating om frivillighet

17. november 2017 Konseptet frivilligbørs skal få næringsliv, det offentlige og frivillige organisasjoner til å snakke mer sammen. Nå skal Drammen teste det ut for aller første gang. Les mer

Velkommen til etterutdanning i Bergen i mars!

1. november 2017 Lær mer om palliasjon, forberende samtaler, symptomlindring, demens og tverrfaglig samarbeid. Les mer

– Dette kan gi personer med demens en bedre hverdag, sier helsebyråd

19. oktober 2017 Verdighetsenteret er først i Norge med ny metode for demens-pasienter. Nå er Bergen første kommune ut som skal teste den nye metoden. Les mer