Skip to content

Videoforedrag med Stein Husebø

Verdighetsenteret selger for kr 150 en dvd med to foredrag av Stein Husebø:

  • Eldreomsorg (55 min, se utdrag nedenfor)
    Inneholder en kort presentasjon av Verdighetsenteret, fulgt av refleksjoner omkring aldring og verdighet, muligheter og dilemmaer.
  • Vandring mellom liv og død (1 time og 20 min).
    Handler om etikk og kommunikasjon, de gode, åpne og forberedende samtaler, faglige og menneskelige forutsetninger for et godt liv – hele livet.

Bestilling

Ta kontakt med administrasjonsleder Barbro Danielsen, bda@verdighetsenteret.no. Sammen med filmen følger et hefte med tekster, som utdyper tematikken i foredragene.

NB! Deltakere på våre videreutdanninger får gratis tilgang til foredragene på nettet.

Eldreomsorg

Utdrag fra foredrag med dr. Stein Husebø (ca 5 minutter)

 

Vandring mellom liv og død.

Etikk og kommunikasjon

Foredrag med dr.Stein Husebø (1 time og 20 min)

 

 


Relaterte saker

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Vi anbefaler en slik samtale når pasienten har mindre et halvt år igjen å leve.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege Les mer

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer