– Å se personen bak sykdom og diagnoser. Det har jeg lært mye om på “Omsorg ved livets slutt”. Spesialhjelpepleier Gry Kristin Espe forteller om sine erfaringer fra kurset.

30. juni 2013 by verdighetsenteret

Gry Kristin Espe
Spesialhjelpepleier Gry Kristin Espe sammen med en av beboerne ved Odda sykehjem

– Å se personen bak sykdom og diagnoser. Det har jeg lært mye om på “Omsorg ved livets slutt”.

Gry Kristin Espe (51), jobber som spesialhjelpepleier ved Odda sjukeheim. Hun avsluttet videreutdanningen “Omsorg ved livets slutt” (tidligere LLV) i 2013. Her forteller hun om noen av erfaringene sine.

Hva motiverte deg til å søke på “Omsorg ved livets slutt”?

– Vi var på besøk ved Verdighetsenteret da jeg tok videreutdanning i eldreomsorg ved Fitjar videregående skole. Da hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle ta mer utdanning. Jeg gikk på videreutdanningen med en kollega. Hun skulle heller ikke ta mer utdanning. Men da vi gikk fra Verdighetsenteret skjønte vi at vi ikke var ferdige likevel. Det hørtes så utrolig spennende ut. Da vi kom hjem gikk vi rett til avdelingslederen vår og sa at vi ønsket å melde oss på kurset.

Nærhet til praksis

– Vi var fire fra Odda sjukeheim som deltok på “Omsorg ved livets slutt”, to spesialhjelpepleiere og to sykepleiere. Jeg ble alltid så giret etter samlingene, hodet var fullt av tanker og ideer. Derfor var godt å ha kolleger på jobben som var opptatt av de samme tingene. Teoriene og metodene fra kurset ble også lettere en del av praksisen på arbeidsplassen når vi var flere.

Hva tar du med deg videre fra “Omsorg ved livets slutt”?

– Jeg er blitt mer motivert i jobben. Jeg fikk et nytt syn på mitt eget fag og ser min egen praksis tydeligere. På mange måter har jeg fått nye briller og nye spennende verktøy i verktøykassen. Nå er det lettere å vite hva jeg skal gjøre i de ulike situasjonene jeg opplever en vanlig arbeidsdag. Jeg synes også jeg ser pårørende og kolleger klarere, og reflekterer mer over det jeg gjør. Derfor har jeg blitt tryggere i jobben. På kurset snakket vi for eksempel om døden og smerter. Det er viktige tema som vi snakker for lite om i samfunnet vårt. Vi lærte også om depresjon blant eldre. Mange eldre kan ikke yte som før og er avhengig av andre. Det er vanskelig for mange. Derfor kan det være viktig å gi dem anledning til å mestre noe. Det kan styrke integriteten deres og gi dem anledning til å være den de er lengst mulig.

 – På kurset måtte jeg også gi mye av meg selv. Jeg åpnet meg på en helt ny måte ovenfor de andre kursdeltakerne selv om dette var personer som jeg ikke kjente fra før.

 På Omsorg ved livets slutt skal alle deltakerne gjennomføre et utviklingsprosjekt på arbeidsplassen. Fortell litt om utviklingsprosjektet dere skal i gang med

– Vi skal prøve ut Bettina Husebøs MOBID-2 smerteskala. Demens er vanskelig. Den som er rammet av demens har ofte mer smerte enn vedkommende klarer å gi uttrykk for. Utagerende atferd kan handle om smerte. Derfor er det viktig å prøve så godt vi kan å finne ulike metoder for å kartlegge den enkeltes smerter, slik at vi kan tilpasse dagen best mulig. Denne metoden er ny for oss, men veldig relevant for arbeidsplassen vår. Gjennom observasjon av enkle bevegelser og øvelser skal vi prøve å tolke den gamles ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Målet er å tilegne oss informasjon om smerte gjennom ikke-verbale uttrykksformer. Å ha et utviklingsprosjekt på arbeidsplassen gir oss anledning til å spre kunnskap fra kurset til alle på arbeidsplassen. Det er inspirerende. Hvis utviklingsprosjektet  blir en suksess vil vi innføre det på arbeidsplassen.

 Les mer om MOBID-2 smerteskala i artikkelen “Måler smerte hos personer med demens” av Reidun Karin Sandvik og Bettina Husebø, publisert i Sykepleien.

 Hva setter du mest pris på i jobben din?

– Jeg begynte på Odda sjukeheim for snart 10 år siden fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Jeg likte meg så godt at jeg utdannet meg til hjelpepleier. Etterpå tok jeg spesialiseringen i eldreomsorg. Jeg lærer noe nytt hele tiden. Ingen dager er like. Jeg lærer de gamles livserfaringer, og føler meg privilegert som jobber med så mange flotte gamle mennesker.