Skip to content
Videreutdanning i Frivilligkoordinering- eldreomsorg

Prosjekter om frivillighet i eldreomsorg

På opplæringsprogrammet “Frivillighetskoordinering – eldreomsorg” jobber deltakerne med et gruppebasert utviklingsprosjekt. Her er noen av prosjektene til tidligere deltakere. 

Lyst til å hjelpe? – Et steg foran med frivillige inn i helsesektoren
Et rekrutteringsprosjekt for å få flere frivillige til to sykehjem i Vefsn. Mål: Få flere frivillige inn i sykehjemmene for å bedre livskvalitet og innhold i hverdagen for våre gamle. Lage brosjyre og få distribuert brosjyren ved hjelp av samarbeidspartnere ut i kommunen.

Pårørende som frivillig ressurs på demensavdeling
Et prosjekt for å bedre involvere og engasjere de pårørende som frivillige ved å implementere en god innkomstsamtale.

Mer glede til de eldre! – Et prosjekt om å bringe frivillighet og kulturelle tiltak inn på sykehjemmet
Et prosjekt for å sikre karlegging og utvikling av rutiner i forhold til arbeid med frivillige, samt vedlikeholde eksisterende aktiviteter og opprette nye tiltak. Opprettelse av et system for rekruttering, registrering, mottakelse og oppfølging av frivillige.

Frivillighetsprosjektet – en hverdag med innhold
Et prosjekt om å bedre og utvide frivillighetstjenesten på et sykehjem ved å styrke samarbeidet mellom sykehjemmet, den lokale frivilligsentralen og Røde Kors, samt å etablere kontakt med barnehager/skoler i nærmiljøet. Mål: Økt livskvalitet for pasientene på sykehjemmet. – Mer aktivitet og sosiale tilbud ved hjelp av frivillige.

Ungdom og frivillige skaper trivsel og aktiviteter på sykehjem
Prosjektets hensikt er å gi beboere i sykehjem tilbud om frisk luft, trim ute og ulike aktiviteter inne ved å rekruttere flere frivillige og videreføre Aksjon sommerjobb, et kommunalt prosjekt hvor ungdom jobber på sykehjem med sosialisering og aktivisering.

Frivillighetsprosjektet i Sykehjemsetaten
Et stort kommunalt prosjekt som ønsker å rekruttere, koordinere og legge til rette for innsats fra frivillige i nærmiljøet for å øke trivselen til sykehjemsbeboere i Oslo. Gjennom å styrke aktivitets- og kulturtilbudet for sykehjemsbeboere vil dette bidra til å heve kvaliteten på tjenesten.

Frivillæring
Et prosjekt som fokuserer på opplæring og motivering av frivillige i frivilligkorpset ved Eikertun sykehjem. Eget opplærings- og inspirasjonsseminar planlegges for å øke de frivilliges kunnskap om demens.

Møteplassen i Fergehallen
Et utbyggingsprosjekt i regi av et lokallag i Røde Kors som ønsker å få pusset opp sine lokaler på gateplan for å synliggjøre besøkstjenesten bedre, skape et møtested og dermed kunne rekruttere flere medlemmer.

Løvspretten turgruppe
Et prosjekt som ønsker å opprette en turgruppe på Løvåsen sykehjem bestående av frivillige, pårørende og ev. ansatte slik at de beboerne som kan og ønsker det, kan få komme seg ut på tur minst en gang i uken.

Firbente besøksvenner
Prosjektet ønsker å tilrettelegge for frivillig arbeid for eldre og ensomme på sykehjem ved å utdanne besøksvenner som ønsker å bruke sin hund bevisst i arbeidet.

Kiosk-på-hjul
Et prosjekt for å etablere en etterspurt tjeneste på Ammerudlunden sykehjem – en kiosk på hjul som blir drevet av frivillige. Prosjektet ønsker også å rekruttere nye frivillige og etablere en venneforening på sykehjemmet.

Livsgledevogna
Prosjektet går ut på at frivillige fra Livsglede for Eldre besøker et utvalgt sykehjem, for å servere ulike typer drikke, snacks og overraskelser til de eldre. Samtidig som det serveres, ønsker man at et sosialt samspill utvikles og at man ved det kan øke livsgleden på sykehjemmet.

Familiehjelperen
Målet for prosjektet er å få etablert en ordning med frivillige familiehjelpere som bistår familier med et alvorlig sykt familiemedlem å opprettholde sine daglige rutiner, samt å kartlegge behovet for denne tjenesten i Oslo.

Frivillige gir rom for trygghet og tilstedeværelse slik at den rusavhengige kan komme seg til nødvendige helseundersøkelser/behandling
Prosjektet går ut på å fremme rusmisbrukers evne til å komme seg til nødvendige helseundersøkelser/behandlinger ved å tilby en frivillig følgetjeneste.

Les mer om opplæringsprogrammet Frivillighetskoordinering

 

 

 

 

 


Relaterte saker

Skal hjelpe kommuner og frivillige til bedre samarbeid

24. april 2017 Verdighetsenteret har laget en samarbeidsmodell for hvordan frivillige og kommuner kan samarbeide best mulig. Les mer

Kommunen og frivillig sektor i samspill for å skape gode øyeblikk

16. februar 2016 Verdighetsenteret jobber med to utviklingsprosjekt sammen med Drammen kommune og Fjell kommune. Målet er å lage en modell for hvordan kommunal og frivillig sektor kan jobbe i fellesskap for å møte utfordringene på helse- og omsorgsfeltet på en bærekraftig måte. Les mer

Ny bok om frivillighet

13. februar 2016 Hvilken kompetanse trenger man for å koordinere frivillig arbeid? Kan medmenneskelighet læres? Dette er noen av spørsmålene Eirin Hillestad ved Verdighetsenteret belyser i den nye boken Frivillighet i omsorgsektoren. Les mer