En viktig suksessfaktor for tilrettelegging av frivillig arbeid i eldreomsorgen er god planlegging og organisering. Les artikkelen til Eirin Hillestad og Liv Nybø i tidsskriftet Omsorg

19. september 2013 by verdighetsenteret

En viktig suksessfaktor for tilrettelegging av frivillig arbeid i eldreomsorgen er god planlegging og organisering. Les artikkelen til Eirin Hillestad og Liv Nybø i tidsskriftet Omsorg