Skip to content

Frivillighet kommer ikke av seg selv

En viktig suksessfaktor for tilrettelegging av frivillig arbeid i eldreomsorgen er god planlegging og organisering. Les artikkelen til Eirin Hillestad og Liv Nybø i tidsskriftet Omsorg


Relaterte saker

Skal hjelpe kommuner og frivillige til bedre samarbeid

24. april 2017 Verdighetsenteret har laget en samarbeidsmodell for hvordan frivillige og kommuner kan samarbeide best mulig. Les mer

Kommunen og frivillig sektor i samspill for å skape gode øyeblikk

16. februar 2016 Verdighetsenteret jobber med to utviklingsprosjekt sammen med Drammen kommune og Fjell kommune. Målet er å lage en modell for hvordan kommunal og frivillig sektor kan jobbe i fellesskap for å møte utfordringene på helse- og omsorgsfeltet på en bærekraftig måte. Les mer

Ny bok om frivillighet

13. februar 2016 Hvilken kompetanse trenger man for å koordinere frivillig arbeid? Kan medmenneskelighet læres? Dette er noen av spørsmålene Eirin Hillestad ved Verdighetsenteret belyser i den nye boken Frivillighet i omsorgsektoren. Les mer