Verdighetsenteret inviterte tirsdag 10. desember 2013 til Dødskafe på Litteraturhuset i Bergen. Boksalongen var på det nærmeste fullsatt gjennom de to timene arrangementet varte.

26. februar 2014 by Eli Lea

 Verdighetsenteret inviterte tirsdag 10. desember 2013 til Dødskafe på Litteraturhuset i Bergen. Boksalongen var på det nærmeste fullsatt gjennom de to timene arrangementet varte.

Foto: Christina Ulriksen
Foto: Christina Ulriksen

Dødskafeer har raskt spredd seg til å bli et internasjonalt fenomen hvor folk strømmer til for å spise kake og snakke om døden i en uformell kontekst. Jon Underwood, mannen bak konseptet,
kaller seg dødsaktivist og blåste liv i ideen om Café Mortels skapt av den sveitsiske sosiologen Bernard Crettaz.

Stein Husebø, lege og daglig leder ved Verdighetsenteret, innledet over temaet: Hva betyr for deg og meg en verdig død?

– Vi har tatt livet av døden. Den er flyttet inn på institusjon. For 100 år siden døde de aller fleste hjemme, og familie hadde sine private, gode eller mindre gode erfaringer med livets siste fase og farvel. I dag er det bare ca. 10% som dør hjemme, 48% på sykehjem og 32% på sykehus, sa han, og fortsatte:

– Det viktigste øyeblikk i livet er for de fleste av oss: når våre nærmeste dør. Vi ønsker å være forberedt. Vi ønsker å være til stede, før, under og etter dødsfallet. Vi ønsker å ta farvel.

Det ble lagt vekt på at deltakerne fikk anledning til å diskutere egne opplevelser, dødens utfordringer og hvordan man kan få til gode, forberedende samtaler. Det er allerede klart at arrangementet vil bli videreført i nye utgaver gjennom 2014.