Skip to content

Regionalt seminar 2013 på Solstrand Fjordhotell

2.-3. oktober 2013 arrangerte Verdighetsenteret en samling for fagpersoner i Norge innen feltet frivillighet og eldreomsorg. 

Solstrand

20 deltakere møttes på Solstrand Hotel og Bad for idédugnad, inspirasjon, erfarings- og meningsutveksling. Det nasjonale forumet skal ha årlige samlinger for å styrke og kvalitetssikre satsingen på frivillighet i eldreomsorgen.

 

Målet for dette seminaret var å gi frivillig innsats innen eldreomsorg et møtested. Initiativtaker Verdighetsenteret  ser dette som en av flere måter å møte mandatet om å være en pådriver og et nasjonalt ressurssenter på feltet.  Samtlige deltakere hadde på forhånd fått i oppgave i en 8-minutters presentasjon å si noe om egne mål og forventninger med seminaret. I tillegg skulle alle gi noen stikkord om egen organisasjon, med vekt på hvilke erfaringer man har med frivillighet i eldreomsorgen: Hva får vi til og hvor ligger utfordringene? Det var videre et mål å gjennomføre godt organiserte gruppearbeid begge dager, med gjennomtenkte og stimulerende oppgaver. I tillegg til gruppeprosesser, diskusjon, panel og deltakernes presentasjoner var det satt av plass til et faglig innlegg hver dag.

Fire problemstillinger stod sentralt under seminarets gang: 

  • Hva gjøres innen frivillighet i eldreomsorgen? Muligheter og utfordringer.
  • Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre?
  • Hvor ser vi muligheter for konkret samarbeid?
  • Hvordan viderefører vi dette initiativet? Et arbeidsutvalg opprettet?

Relaterte saker

En verdig fremtid

14. mars 2016 Filosof og forfatter Tore Fost avsluttet Verdighetskonferansen 2014 med 9 postulater om håp for en verdig fremtid: Verdighet har en fremtid hvis vi setter alle mennesker i stand til å velge selv – til å velge seg selv. Verdighet har en fremtid hvis vi makter å bygge broer som gjør oss mindre sårbare. Verdighet har Les mer

Det blir flere dødskafeer

26. februar 2014 Verdighetsenteret inviterte tirsdag 10. desember 2013 til Dødskafe på Litteraturhuset i Bergen. Boksalongen var på det nærmeste fullsatt gjennom de to timene arrangementet varte. Les mer

Kåre Skorpen fikk Omsorgsprisen 2013

26. februar 2014 Omsorgsprisen 2013 ble søndag 26. januar 2014 delt ut på Den Nationale Scene. Les mer