Skip to content
Studentintervju

– Vi anbefaler utdanningen

Det tre sykepleierne fra Kvinnherad tok etterutdanningen “Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom” i 2014. – Vi anbefaler gjerne utdanningen til andre, men du får mest ut av studiet hvis du er innstilt på å jobbe.

Fra venstre: Åshild Lygre (sykepleier), Marith Årthun (sykepleier) og Inger Eskeland (sykepleier)

Fra venstre: Åshild Lygre (sykepleier), Marith Årthun (sykepleier) og Inger Eskeland (sykepleier)

 Hva fikk dere til å melde dere på denne videreutdanningen?

– Vi så annonsen i Sykepleien og syntes dette virket spennende og aktuelt for vår

arbeidsplass. Vi fikk økonomisk støtte fra arbeidsgiver til å delta.

Avdelingen til  Åshild Lygre har nylig fått et palliativt rom. – Det var spesielt nyttig for meg med foredragene om omsorg ved livets slutt. Mye kunne jeg knytte direkte til min egen praksis, sier sykepleieren.

 Hva liker dere best ved samlingene?

– Det har vært veldig positivt at variasjonen mellom forelesning og egen aktivitet har vært så stor. Undervisningstemaene har vært svært relevante og praksisrettet.

Hvordan vil dere beskrive det faglige nivået?

– På de tre samlingene har det vært mange relevante tema, og foreleserne har gode

fagkunnskaper og viser til egne erfaringer fra praksis.

 Hva synes dere om læringsutbytte ved å delta?

– Det største utbytte fikk vi ved å jobbe med prosjektet vårt. Vi har laget en

informasjonsbrosjyre om omsorg ved livets slutt. Den skal vi gi til pårørende til alvorlig

sykeog døende. Vi måtte sette oss grundig inn fagfeltet Omsorg ved livets slutt for å kunne

lage brosjyren. En del av prosjektet var å undervise kollegaer i tema, noe som krevde at

vi måtte gjøre teorien til vår egen. Det var veldig lærerikt.

Hvordan vil dere beskrive muligheten for erfaringsutveksling blant deltakerne?

– Det har vært svært nyttig. Vi fikk inspirasjon til prosjektet fra deltakere som kom fra

enannen kommune. Den gjensidige erfaringsutvekslingen har gjort oss mer

oppmerksomme på hva som fungerer bra i vår egen kommune.

Hvilke tema var mest relevant for deres arbeid

– Vi synes spesielt forelesninger om kommunikasjon og etikk i forhold til døende var spesielt relevant for oss.

Hvordan var det å arbeide med prosjektet?

– Det var lærerikt, tidkrevende og bevisstgjørende.

Har dere lagt ned mye tid til prosjektarbeid deres utenom samlingene?

– Ja, absolutt. Vi har fått noen dager av arbeidsgiver til å jobbe med prosjektet, men vi har også brukt mye fritid på det.

Vil dere anbefale etterutdanningen til andre?

– Ja, det har vært veldig lærerikt. Men deltakere som melder seg på må være forberedt på å jobbe.


Relaterte saker

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer

– Kongsberg er et nasjonalt forbilde

21. september 2016 Kongsberg er en foregangskommune innen palliativ omsorg for eldre. Helsepersonell i hele landet vil lære av dem. Les mer

– Jeg har blitt en bedre formidler

11. desember 2014 Ide- og prosjektutvikling var nytt for Bjørn Olav Andersen, som tok videreutdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom i 2014.  – Men det løsnet etter hvert, og nå tenker jeg at det har vært en viktig prosess med tanke på å bli en bedre forkynner og formidler, sier presten fra Fredrikstad. TEKST: Silje Eikemo, Les mer