Ide- og prosjektutvikling var nytt for Bjørn Olav Andersen, som tok videreutdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom i 2014.  – Men det løsnet etter hvert, og nå tenker jeg at det…

11. desember 2014 by Eli Lea

Ide- og prosjektutvikling var nytt for Bjørn Olav Andersen, som tok videreutdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom i 2014.  – Men det løsnet etter hvert, og nå tenker jeg at det har vært en viktig prosess med tanke på å bli en bedre forkynner og formidler, sier presten fra Fredrikstad.

Bjørn Olav Andersen, gjennomførte etterutdanningen "Omsorg ved livets slutt - en verdig alderdom" i 2014
Bjørn Olav Andersen, gjennomførte etterutdanningen “Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom” i 2014

TEKST: Silje Eikemo, leder Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom

Bjørn Olav Andersen er prest i Gamle Glemmen menighet i Fredrikstad Domprosti.

Hva fikk deg til å melde deg på denne etterutdanningen?

– Jeg besøker jevnlig sykehjem og forholder meg til mange eldre i menigheten. Omsorg ved livet slutt – en verdig alderdom virket interessant, fordi jeg hadde et ønske om å bli en bedre forkynner og formidler av kirkens budskap til eldre, særlig med tanke på mennesker med demens.

Hva liker du best ved samlingene?                                                                         

– Det har spesielt vært bra med så mange ulike foredragsholdere. Jeg har også satt stor pris på den hyggelige atmosfæren i gruppen. Utdanningen har gitt rom for mange nyttige samtaler, det har vært interessant å få del i andres erfaringer og planer.

Hvordan vil du beskrive det faglige nivået?

– Det faglige nivået opplevde jeg var høyt. Foredragsholderne har delt av sin kunnskap og

Hva synes du om læringsutbytte ved å delta?

– Jeg har lært mer om situasjonen til mennesker med senil demens, og blitt tryggere på hvordan jeg på best mulig måte kan møte dem. Dette er veldig nyttig for min videre tjeneste.

Hvordan vil du beskrive muligheten for erfaringsutveksling blant deltakerne?

– Det har vært bra å få mulighet til å utveksle erfaring i plenum. På den første samlingen fikk vi også mulighet til å diskutere i mindre i grupper.

Hvilket tema var mest relevant for ditt arbeid?

– Spesielt utbytte fikk jeg av foredrag om «Marte Meo-metoden» og fra foredraget om «Fortelling som eksistensiell omsorg».

Alle deltakerne på etterutdanningen jobber med et selvvalgt prosjekt. Hvordan gikk det med prosjektarbeidet?

– Det var nytt for meg å arbeide med prosjekt. Jeg syntes derfor det var krevende i starten. Men det løsnet etter hvert. I ettertid ser jeg at dette har vært en viktig prosess med tanke på å bli en bedre forkynner og formidler. Jeg hadde god nytte av veiledning fra Verdighetsenteret.

Vil du anbefale etterutdanningen til andre?

– Ja, det vil jeg absolutt. Spesielt med tanke på gode og nyttige foredrag. Jeg ble tatt godt imot og følte meg inkludert fra første stund. Gruppestørrelsen var passelig for god dialog underveis. Lederne og deltakerne har alle vært positive og hyggelige. Det har vært interessant å bli kjent med helsepersonell fra ulike kanter av landet, og høre mer om deres erfaringer fra praksis. Maten vi fikk servert var kjempegod! Alt i alt har etterutdanningen vært inspirerende for min fortsatte tjeneste som prest.