19.-20. november ble Verdighetskonferansen 2014 arrangert sammen med to av senterets stiftere, Norges Røde Kors og Fagforbundet.

17. februar 2015 by Eli Lea

Hva er en verdig alderdom? Om muligheter, ansvar, praksis.

En større konferanse ett av Verdighetsenterets sentrale formidlingsverktøy.   Dagene 19. og 20. november benyttet senteret Solstrand Hotell & Bad i Os ved Bergen som nasjonal møteplass for en verdig alderdom, denne gangen sammen med to av senterets stiftere, Norges Røde Kors og Fagforbundet.  Årets tema belyste kjernebegrepet ‘verdighet’: Hva er en verdig alderdom? Om muligheter, ansvar, praksis. Arrangørene ønsket spesielt å nå helsepersonell, beslutningstakere, mellomledere, politikere, administratorer, de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og «fotfolket» som brenner for verdighet i sin daglige praksis. Konferansen var fullbooket, og lot til å treffe særlig godt i forhold til praktikeres arbeidsutøvelse i hverdagen. Dagene tydeliggjorde dynamikken mellom pårørende, pasienten, profesjonelle og frivillige. Hvordan kan man spille på alle disse aktørene?

Programmet rommet tverrfaglige diskusjoner og aktuelle forelesninger med faglig påfyll, både fra norsk, dansk og amerikansk hold. Key-note-speaker Harry Moody, filosof og professor i New York kom begge dager med inspirerende anbefalinger og illustrasjoner fra hverdagens motsetninger, om hvordan verdighet kan bli synlig og respektert. De 135 deltakerne ble også utfordret og aktivisert i workshops ledet av kaospilot.  De 18 gruppene skulle komme opp med anbefalinger for en verdig morgendag – hva er det og hva betyr dette i praksis for sårbare gamle? Når er verdighet spesielt viktig, og når blir den krenket? Er verdighet målbart? Hva kan i så fall være målbare kvalitetsindikatorer for verdighet? Dag to var viet hvordan vi i praksis kan sikre andre verdighet – og vår egen, samt konkrete tiltak som bidrar til verdighet I hverdagen. Se her dokumentasjon fra workshops under Verdighetskonferansen 2014. Det skal også produseres en egen konferanserapport.

 Medvirkende

To formidlingsglade kunstnere dannet et eget «flettverk» gjennom hele konferansen: skuespiller og litteraturformidler Morten Jostad og musiker, komponist og professor Henning Sommerro. I tillegg kunne man møte:

Tore Frost, filosof, forfatter og debattant, redaksjonsmedlem tidsskriftet OMSORG

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening

Silje Grastveit, kaospilot, gründer, Impact HuB Berge, ledet gruppeprosesser

Hanne Sophie Greve, lagdommer i Bergen, tidligere ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Signe Hananger, administrativ leder, seksjon helse og sosial, Fagforbundet

Eirin Hillestad, prosjektleder frivillighet, Verdighetsenteret

Stein Husebø, overlege, daglig leder, Verdighetsenteret, redaktør tidsskriftet Omsorg

Sven Mollekleiv, president, Norges Røde Kors

Harry R. Moody, filosof og professor, New York

Mette Nord, leder, Fagforbundet

Karen Stæhr, sektorformann for social- og sundhed i FOA (DK), hjelpepleier

Oddgeir Synnes, førsteamanuensis og forsknings- og utviklingsleder, Betanien diakonale høgskole

Oscar Tranvåg, forsker på demens og verdighet, Høyskolen i Oslo og Akershus

Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger, Verdighetsenterets prosjektleder og konferansier begge dager

Verdighetskonferansen 2014 var godkjent av Fagforbundet som tellende program i klinisk fagstige for hjelpepleiere og sykepleiere med 11 timer, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 11 timer.