Skip to content
Ledig stilling

PhD – Stipendiat eller postdok

PhD/Postdok til prosjekt om Home time – Home death. Verdighetsenteret og UiB

Logo-UIB-SEFAS

 

 

 

I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Verdighetsenteret – omsorg for gamle en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet Home time – Home death.

Søknadsfrist: 12. oktober 2015

Organiseringen av den hjemmebaserte omsorg i kommunen er en av de store helsepolitiske utfordringer Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever det 220 000 eldre mennesker over 80 år, og 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste innbyggere ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, hvilket er det laveste antall i verden. «Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer både forsking, klinisk arbeid rettet mot primærhelsetjenesten, og deltakelse i utdannings- og opplæringsaktivitet ved Verdighetsenteret. Forskeren vil være en brobygger mellom forskningsmiljøet på SEFAS og Verdighetsenteret.

Prosjektet er tiltenkt postdoktor nivå eller en PhD kandidat med en tidsramme på fire år i 100% stilling, derav 20% ansettelse ved Verdighetsenteret.

Stillingen er plassert ved SEFAS, Universitetet i Bergen og 20 % ved Verdighetsenteret.

 Kvalifikasjoner

Vi ser etter høyt motiverte og kompetente kandidater med relevant erfaring, kompetanse og engasjement. Vi oppfordrer personer med medisinsk embetseksamen til å søke.

Relevant utdanning på mastergradsnivå slik som medisinsk embetseksamen eller, annen helsefaglig utdanning, vil vektlegges. Søkere med medisinsk embetseksamen vil bli foretrukket.

Kunnskap om og/eller arbeidserfaring fra hjemmebasert omsorg, eldreomsorg, demensomsorg og kompetanse i lindrende behandling er en fordel.

Meget god skriftlige og muntlige norsk- og gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

Utdanningsretning

Medisin

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

God kommunikasjons- og samarbeidsevne

Interesse for tverrfaglig samarbeid og undervisning

Evne til å arbeide selvstendig og fleksibelt.

Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder og nye kunnskaper.

Ønske om å bidra til en forskjell, gjennom god forsking på et viktig område.

Vi tilbyr

Et engasjerende, kreativt, tverrfaglig og inkluderende forskingsmiljø og team ved senter for alders- og sjukehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, og ved Verdighetsenteret.

Deltakelse i et prosjekt, der spørsmålene er dagsaktuelle og lite utforsket, spesielt i Norge.

Resultater som vil kunne ha stor nytteverdi i mange deler av helsetjenesten.

Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø og deltakelse i tverrfaglige team.

Andre opplysninger

Planlagt oppstart for ansettelse: høst 2015

Sluttdato for ansettelse: høst 2019

Søknadsfrist:

12.10.2015

Nøkkelinformasjon:

Ref. nr.: 2456294132

Stillingsbrøk: 100%

Engasjement

Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Bettina Husebø

Prosjektleder/førsteamanuensis

Tlf. 48094660

bettina.husebo@isf.uib.no

—————————–

Søkekriterier:

Bransje

Helse / Sosial

Fagfelt

Medisin

Rolle

Medarbeider

 


Relaterte saker

Hvordan ta vare på hjelperen?

5. januar 2018 Hva er omsorg, og hva motiverer oss, spør Stein Husebø. Hvem kan være «bossbøtte» når hjelperen trenger påfyll og en å snakke med?  Les mer

April 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

3. januar 2018 Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018. Les mer

97-åring spurte om lov til å kysse Ivar

27. desember 2017 I Harstad får sykehjemsbeboere være med på kjøreturer. Det skaper dobbel glede.  Les mer