PhD/Postdok til prosjekt om Home time – Home death. Verdighetsenteret og UiB       I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Verdighetsenteret –…

7. september 2015 by Eli Lea

PhD/Postdok til prosjekt om Home time – Home death. Verdighetsenteret og UiB

Logo-UIB-SEFAS

 

 

 

I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Verdighetsenteret – omsorg for gamle en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet Home time – Home death.

Søknadsfrist: 12. oktober 2015

Organiseringen av den hjemmebaserte omsorg i kommunen er en av de store helsepolitiske utfordringer Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever det 220 000 eldre mennesker over 80 år, og 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste innbyggere ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, hvilket er det laveste antall i verden. «Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer både forsking, klinisk arbeid rettet mot primærhelsetjenesten, og deltakelse i utdannings- og opplæringsaktivitet ved Verdighetsenteret. Forskeren vil være en brobygger mellom forskningsmiljøet på SEFAS og Verdighetsenteret.

Prosjektet er tiltenkt postdoktor nivå eller en PhD kandidat med en tidsramme på fire år i 100% stilling, derav 20% ansettelse ved Verdighetsenteret.

Stillingen er plassert ved SEFAS, Universitetet i Bergen og 20 % ved Verdighetsenteret.

 Kvalifikasjoner

Vi ser etter høyt motiverte og kompetente kandidater med relevant erfaring, kompetanse og engasjement. Vi oppfordrer personer med medisinsk embetseksamen til å søke.

Relevant utdanning på mastergradsnivå slik som medisinsk embetseksamen eller, annen helsefaglig utdanning, vil vektlegges. Søkere med medisinsk embetseksamen vil bli foretrukket.

Kunnskap om og/eller arbeidserfaring fra hjemmebasert omsorg, eldreomsorg, demensomsorg og kompetanse i lindrende behandling er en fordel.

Meget god skriftlige og muntlige norsk- og gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

Utdanningsretning

Medisin

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

God kommunikasjons- og samarbeidsevne

Interesse for tverrfaglig samarbeid og undervisning

Evne til å arbeide selvstendig og fleksibelt.

Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder og nye kunnskaper.

Ønske om å bidra til en forskjell, gjennom god forsking på et viktig område.

Vi tilbyr

Et engasjerende, kreativt, tverrfaglig og inkluderende forskingsmiljø og team ved senter for alders- og sjukehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, og ved Verdighetsenteret.

Deltakelse i et prosjekt, der spørsmålene er dagsaktuelle og lite utforsket, spesielt i Norge.

Resultater som vil kunne ha stor nytteverdi i mange deler av helsetjenesten.

Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø og deltakelse i tverrfaglige team.

Andre opplysninger

Planlagt oppstart for ansettelse: høst 2015

Sluttdato for ansettelse: høst 2019

Søknadsfrist:

12.10.2015

Nøkkelinformasjon:

Ref. nr.: 2456294132

Stillingsbrøk: 100%

Engasjement

Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Bettina Husebø

Prosjektleder/førsteamanuensis

Tlf. 48094660

bettina.husebo@isf.uib.no

—————————–

Søkekriterier:

Bransje

Helse / Sosial

Fagfelt

Medisin

Rolle

Medarbeider