– Flertallet av norske sykehjem låser dørene på demensavdelingene, for å «skjerme» pasientene og hindre at de «stikker av». Dette frihetsberøvelse av verste sort, mener faglig leder og lege Stein Husebø ved Verdighetsenteret.

13. oktober 2015 by Eli Lea

– Flertallet av norske sykehjem låser dørene på demens-avdelingene, for å «skjerme» pasientene og hindre at de «stikker av».  Sett i et overordnet perspektiv, er dette frihetsberøvelse av verste sort, mener faglig leder og lege Stein Husebø ved Verdighetsenteret.

Det er få som snakker om de låste dørene, og færre som gjør noe med det, og det er heller ikke nevnt i temarapporten «Menneskerettigheter i norske sykehjem», utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i 2014.

Torsdag 1. oktober 2015 deltok Husebø og styremedlem ved Verdighetsenteret Magnar Stortåsløkken på en høring om menneskerettigheter i eldreomsorgen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  I sitt innspill vektla Husebø at mennesker med demens og kognitiv svikt bør få større oppmerksomhet i komiteens representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen.

I Lov om psykisk helsevern må tvangstiltak meldes inn til en uavhengig kontrollkommisjon, som blant annet har en jurist, uhildet lege og pårørenderepresentant.  Kommisjonen har tre uker på å fatte vedtak. Denne gruppen pasienter har de samme symptomer og utfordringer som pasienter med demens og kognitiv svikt, men det eksisterer ingen uavhengige kontrollmyndigheter for tvangstiltak overfor mennesker med kognitiv svikt.
– Dette er i seg selv en grov diskriminering av pasienter med demens og en krenkelse av deres menneskerettigheter, påpeker Husebø.