Verdighetsenteret vokser. Vi gleder oss over at Siw-Anita Lien har begynt hos oss som fagkonsulent innen Omsorgs ved livets slutt. Vi er nå 10 ansatte. Les er kort intervju med Siw-Anita.

17. desember 2015 by Eli Lea

Siw-Anita Lien er både hjelpepleier, religionsviter og politiker. Vi gleder oss over at hun har kommet til Verdighetsenteret for å bidra til å videreutvikle kompetanseområdet Omsorg ved livets slutt.

Siw-Anita Lien, fagkonsulent ved Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea
Siw-Anita Lien, fagkonsulent ved Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea

Fortell litt om deg selv
– Jeg er utdannet hjelpepleier og jobbet fulltid i eldreomsorgen i flere år, før jeg startet på studier ved Universitetet i Bergen i 2009. Jeg har mastergrad i religionsvitenskap med fordyping i religion, frivillighet og omsorgsetikk. Ved siden av studiene fortsatte jeg å jobbe som hjelpepleier. Jeg er også politiker og var en periode fulltidspolitiker som leder for helsekomiteen i Bergen bystyre.

Hva var det som inspirerte deg til å studere religionsvitenskap?
– Interessen min for religion henger tett sammen med interessen min for mennesker. Religion forteller deg masse om kultur, historie, samfunn og individ. Som hjelpepleier er den eksistensielle og åndelige omsorgen en viktig del av den omsorgen man gir. Det er utrolig spennende, men også utfordrende om man ikke har nok kunnskap. Derfor er jeg opptatt av at helsearbeidere skal ha kunnskap om mangfoldet av kulturer og religioner, for å kunne gi best mulig omsorg.

Dine tanker om en verdig eldreomsorg
– For meg handler verdighet om å bli sett og hørt, og tatt på alvor, om respekt. Verdighet er min integritet som menneske. En verdig eldreomsorg handler om det samme. Om retten til å beholde sin integritet også etter at man er blitt avhengig av andre. Man slutter ikke å være en egen person selv om man blir gammel, og eldreomsorgen må i større grad gi rom for at den enkelte kan få være seg selv.

Dine tanker om omsorg ved livets slutt
– Er det en ting jeg har lært etter at jeg begynte her på Verdighetsenteret så er det at vi snakker for lite om døden. Døden er en helt naturlig del av det å leve, men altfor mange vil ikke tenke at det en gang tar slutt. Når flertallet av dør på institusjon, så er kunnskap om den siste levetiden helt nødvendig for at den gamle skal få en verdig avslutning på livet. Jeg skulle ønske jeg hadde gått på kurs her da jeg jobbet på sykehjem!

Dine tanker om frivillighet
Uten frivilligheten hadde Norge kollapset, og jeg synes det er flott at det er flere og flere som engasjerer seg i frivillig arbeid for eldre! Det som er fint med frivilligheten er at den er basert på lyst og glede. Det er ingen plikt å engasjere seg som frivillig, man gjør det fordi man vil.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
– Jeg jobber spesielt med videreutdanningen vår «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom», som innebærer at jeg er med på å forberede og gjennomføre samlinger, rekruttere deltakere og utvikle programmet. Jeg deltar også i prosjekter som utvikles her på Verdighetsenteret.

Hva jobber du med akkurat nå?
Akkurat nå jobber jeg med å utvikle en egen forelesning om kulturelt mangfold i eldreomsorgen. Det er utrolig spennende å få jobbe i dette fagfeltet, så det gleder jeg meg veldig til!

Hva motiverte deg til å søke jobb ved Verdighetsenteret?
– Da jeg var student tenkte jeg at drømmejobben ville være et sted hvor jeg fikk fortsette å engasjere meg som hjelpepleieren, men også fikk ta i bruk universitetsutdannelsen. Da jobben ved Verdighetsenteret dukket opp tenkte jeg at dette var drømmejobben for meg.