Skip to content
Bok

Ny bok om frivillighet

Frivillighet i omsorgssektoren, Liv Helene Jensen (red.) Forlaget Aldring og Helse.

Frivillighet i omsorgssektoren, Liv Helene Jensen (red.) Forlaget Aldring og Helse.

Hvilken kompetanse trenger man for å koordinere frivillig arbeid? Kan medmenneskelighet læres? Dette er noen av spørsmålene Eirin Hillestad ved Verdighetsenteret belyser i den nye boken Frivillighet i omsorgsektoren.

Hillestad er leder for Kompetanseutvikling innen frivillighet ved Verdighetsenteret og en av medforfatter i en ny inspirasjonsbok om frivillig innsats i omsorgssektoren: Frivillighet i omsorgssektoren (Liv Helen Jensen, red.) Hun har skrevet et kapittel om opplæring av frivillige og frivillighetskoordinatorer. Kapittelet tar opp hvorfor kompetanseutvikling er viktig for frivillighetsledere, frivillige og ansatte på dette feltet, og hvordan kunnskap om frivillighet fremmer samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.

I kapittelet spør hun: Trenger man å utdannes i frivillighet? Kan medmenneskelighet læres? Hvilke kvalifikasjoner etterspørres i det frivillige arbeidet i eldreomsorgen? Hillestad diskuterer balansegangen mellom profesjonalisme og amatørisme, og ser opplæring av frivillige i lys av de nevnte problemstillingene.

Videre tar Hillestad opp frivillighetskoordinatorenes kompetansebehov, og viser hvordan Verdighetsenterets videreutdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorgen møter dette behovet.

Boken kan kjøpes på nett hos Aldring og helse 

Bokomtale:

Eirin Hillestad, leder for kompetanseområdet Frivillighet på Verdighetsenteret. Aktuell med et kapittel i den nye boken Frivillighet i omsorgssektoren, utgiftt av forlaget Aldring og helse

Eirin Hillestad, leder for Kompetanseutvikling innen frivillighet på Verdighetsenteret. Aktuell med et kapittel i den nye boken Frivillighet i omsorgssektoren.

En idéhåndbok for alle som er interessert i samarbeid med frivillige i omsorgssektoren. Boka tar utgangspunkt i et treårig samarbeidsprosjekt mellom frivillig sektor og omsorgstjenestene i seks kommuner i Hordaland. Satsingen omfattet kartlegging og utvikling av konkrete tiltak i samarbeid med frivillige, frivillighetskoordinatorer, ansatte og ledere i omsorgssektoren i kommunene. Senter for omsorgsforskning Vest og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland bidro i kartleggingen sammen med lokale arbeidsgrupper.

Målsettingen med boken er å synliggjøre og skape interesse for hvordan samarbeidet mellom frivillig sektor og helse- og omsorgstjenestene i kommunene kan styrkes, samt stimulere til nytenkning om dette samarbeidet. I tillegg til erfaringer fra satsingen i Hordaland, oppsummerer boken erfaringskunnskap og kunnskap fra fag- og forskningslitteratur om frivillig innsats i omsorgssektoren, både i lokalmiljøer og i institusjoner. Den tar opp frivillighetens egenverdi, hva som motiverer frivillige og behovet for opplæring og organisering av de frivillige.

 

 


Relaterte saker

– Dette kan gi personer med demens en bedre hverdag, sier helsebyråd

19. oktober 2017 Verdighetsenteret er først i Norge med ny metode for demens-pasienter. Nå er Bergen første kommune ut som skal teste den nye metoden. Les mer

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret anbefaler bruk av verktøyet Forberedende samtale.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege som tar initiativ til Forberedende samtale, i tett samarbeid med pasienten, pårørende og helsepersonell Les mer