Odd Jordheim (60) tok fra slutten av august 2015 over som Verdighetsenterets daglige leder etter Stein Husebø, som fra samme tidspunkt gikk over i halv stilling som faglig leder. Jordheim kommer opprinnelig…

10. mars 2016 by Sverre Chr. Wilhelmsen

Odd Jordheim, daglig leder av Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea
Odd Jordheim, daglig leder, Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea

 

Odd Jordheim (60) tok fra slutten av august 2015 over som Verdighetsenterets daglige leder etter Stein Husebø, som fra samme tidspunkt gikk over i halv stilling som faglig leder. Jordheim kommer opprinnelig fra Lier i Buskerud, men har vært bosatt på Askøy i en mannsalder. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, har lang fartstid som administrasjonssjef i Hallvard Lerøy AS og kommer fra stillingen som direktør ved Norsk Sjømatsenter. Her har han som gründer fra 1999 parallelt bygget opp virksomheten i Fiskeriforum Vest, et policyorgan for Vestlandsregionen.

– Du kommer fra en annen bransje, men har etablert, utviklet og ledet en organisasjon som likevel kan minne om Verdighetsenteret?
– Mye er gjenkjennelig. Størrelsen er omtrent den samme. Fellestrekk er kunnskapsformidling og det å omsette kunnskap til gode tiltak som betyr noe for dem det gjelder. Andre likheter handler om samspillet mellom prosjektutvikling, kompetanseformidling og samarbeid med ulike fagmiljøer, samt større arrangementer. Det forskes, utredes og planlegges mye i Norge, men ofte blir ikke kunnskapen tatt i bruk. Begge de organisasjoner vi her snakker om har vist seg gode på å omsette kunnskap i praksis, sier Jordheim engasjert.

Samfunnsrollen sentralt
– Hva motiverte deg til å skifte beite?
– Verdighetsenteret har en viktig samfunnsrolle. Jeg ønsker å ha en jobb med et stort meningsinnhold.  Og som leder her har jeg også et personlig mål om å bidra til at senteret kan bli et enda bedre verktøy i omsorgen for sårbare, gamle i samfunnet. Organisasjonen er i tillegg satt sammen av en veldig spennende stab av dyktige medarbeidere, med høy utdannelse og integritet, de er målrettede og selvstendige – og veldig greie mennesker! kommer det med et stort smil.
– Hvordan vil du oppsummere dit første halvår ved senteret? – Det har vært både interessant og svært givende. Senteret har et stort potensiale.  For tiden arbeider jeg en del med organisering av virksomhetene og iverksettelse av strategiplanene våre, det blir naturlig en del møter og presentasjoner. Jeg gleder meg veldig til å bli en bedre representant for alle ansatte i Verdighetsenteret, og stadig utvide min kunnskap om vårt store arbeidsfelt.

Nasjonal standard for verdighet?
– Hva legger du i «en verdig alderdom»?
– For meg er dette knyttet til respekt og retten til å gjøre valg. Hvilke behandlingstilbud vil jeg velge? Hvilken mat vil jeg spise? Hvordan vil jeg ha det på rommet der jeg bor? Hvor ønsker jeg å dø, hjemme eller på institusjon – denne type spørsmål, sier han, og fortsetter: – ‘Verdig’ alderdom burde vært rettighetsbasert i et velstandssamfunn som Norge. På veldig mange områder er rettigheter definert: menneskerettigheter, rett til skolegang for barn. Retten til en verdig alderdom burde også blitt tydeligere definert og knyttet opp til en nasjonal standard. Jeg ser opptatt av at gamle mennesker skal ha det så godt som mulig, ikke minst når de ikke klarer seg selv.

Frivillighetskoordinering – eldreomsorg: Viktig nybrottsarbeid
– Hva er dine tanker om frivillighet?
– Uten frivillighet ville vårt samfunn bli fattig. Uten frivillig innsats ville idrettsbevegelsen se veldig annerledes ut i Norge. Uten frivillighet ville redningstjeneste, besøkstjeneste, bymisjon eller foreningsarbeid ikke eksistere med det engasjement og den rikdom som nå finnes. Denne viktige ressursen ville ikke kunne erstattes av statlige eller kommunale tjenester. For alle som for lov til å gi frivillig bidrag ville mange timers helsebringende engasjement forsvinne. Mange gamle er ensomme enten i sine hjem eller på institusjon. Den ensomheten kan lindres med frivillighet. Jeg er stolt av at Verdighetsenteret har gått foran, og glad for at det offentlige virkelig støtter oss, og ser betydningen av å dyktiggjøre noen mennesker i å koordinere alt det frivillige engasjementet.

På to hjul
– Du har en hobby som bringer deg verden rundt? På hvilken måte kan erfaringene eller perspektivene herfra komme til nytte i arbeidshverdagen?
– Syklingen gir meg mye opplevelser, avkobling, glede, konsentrasjon, mestring og ikke minst vennskap og innsikt i andre kulturer. Jeg har lært meg å være målrettet og ha utholdenhet og har mange ganger vært nødt til å stole på meg selv og mine egenskaper og evner. Det tror jeg kommer godt med i en lederjobb, sier senterets nye daglige leder, som vil bruke oppspart vinterferie til å sykle Japan på langs, halvannen uke i april.