Gro Helen Dale (36) startet i arbeidet ved Verdighetsenteret i januar 2016, foreløpig i halv stilling. Hun kommer fra Knarvik i Lindås, og er utdannet lege fra Aarhus Universitet i Danmark. – Etter…

12. april 2016 by Sverre Chr. Wilhelmsen

Gro Helen DaleGro Helen Dale (36) startet i arbeidet ved Verdighetsenteret i januar 2016, foreløpig i halv stilling. Hun kommer fra Knarvik i Lindås, og er utdannet lege fra Aarhus Universitet i Danmark.

– Etter turnustjenesten flyttet jeg tilbake til Norge, og jobbet en stund ved Bergen Legevakt. Dette var veldig lærerikt og kjekt, men jeg savnet Danmark og dro faktisk tilbake ganske raskt. Jeg fikk jobb på Onkologisk avdeling ved Aarhus Universitetshospital, senere på Nevrologisk avdeling ved samme sykehus, før jeg begynte på doktorgrad. Men kjæreste her samt andre familiemessige forhold gjorde at jeg mot slutten av dette studiet flyttet hjem igjen. Jeg er ikke helt ferdig med PhD-en enda, så jeg har fortsatt tett kontakt til Aarhus, forteller hun.

– Hva er dine sentrale arbeidsoppgaver ved Verdighetsenteret?
– Som fagutvikler har jeg ansvar både innen undervisning og forskning. Jeg skal undervise ved Omsorg ved livets slutt -utdanningen (OLS), og kommer også til å være sentral i et samarbeid med Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin (SEFAS) om et nytt forskningsprosjekt, HomeTime – HomeDeath. Her vil i tillegg to post-doc’er bli tilknyttet oss på deltid.
– Er det noe du ser frem til å ta fatt på fremover?Akkurat nå lager jeg forelesninger om demens, som skal inngå i undervisningsprogrammet ved OLS. Jeg er også i gang med et nytt, spennende prosjekt sammen med kollega Silje Eikemo, med tanke på å øke kurstilbudet ved senteret. Her ligger et stort potensiale, og det blir kjekt å komme ordentlig i gang med planlegging, og ikke minst gjennomføring. Ellers har jeg vært så heldig å få delta ved en stor kongress om palliasjon i Montreal senere i høst. Jeg skal her bidra med poster om OLS-utdanningen, og gleder meg til å være med på å profilere VS internasjonalt.

Drømmen om å bli en «bedre» lege!
– Hva var det som inspirerte deg til å bli lege? 
– Jeg er blant dem som «alltid har drømt å bli lege», ler hun, og fortsetter:
– Forskjellige hendelser i barndommen utløste denne drømmen. Både jeg og andre i nærmeste familie var rammet av sykdom, og jeg opplevde leger og sykehus tett på kroppen. Jeg registrerte samtaler, oppførsel og behandling som var bra, men også mindre bra. Især det siste inspirerte meg til å bli lege. Helst en «bedre» lege!
– Hva legger du i «en verdig alderdom»?
– For meg betyr dette et samspill av en rekke faktorer: Respekt, selvbestemmelse, det å bli lyttet til og hørt på, å bli møtt med tid til nærvær og ettertanke, samt støtte og imøtekommenhet. Men det er også utrolig viktig med faglig, oppdatert kompetanse, så den enkelte kan føle seg trygg på å få den best mulige behandling og omsorg.

Betydningen av å være til stede
– Hvilke tanker har du om omsorg ved livets slutt?
– I siste fase av livet er man ekstra sårbar og hjelpeløs. Det er viktig at vi ikke «glemmer» disse pasientene i en travel hverdag. Selv om helbredelse ikke lenger er mulig, er det så mange andre tiltak som kan settes inn for å gi en best mulig avslutning på livet. Jeg synes vi i størst mulig grad bør prøve å unngå at personer går døden i møte med angst, ensomhet, smerter og andre ubehagelige plager. Symptomer kan lindres, og trøst kan gis. Det kan hjelpe bare å være til stede. Mye av OLS-utdanningen handler om nettopp hvordan man kan lindre forskjellige symptomer og gi en god avslutning på livet. Det er en stor glede å oppleve hvor engasjerte deltakerne våre er i dette emnet, sier Gro Helen entusiastisk.

Honnør til de nødvendige ildsjelene
– Hva med frivillighet – var dette noe nytt for deg?
– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde noen særlige tanker om frivillighet før jeg begynte på Verdighetsenteret. Jeg jobbet i et miljø hvor det verken var «plass til» eller tradisjon for å bruke frivillige. Men nå er situasjonen endret, og jeg ser et stort behov for innsats fra frivillige innenfor eldreomsorgen. Med den stigende andelen av eldre i befolkningen og samtidig mangel på helsepersonell, tror jeg frivillige kommer til å ha en helt sentral rolle på våre områder i fremtiden. Og jeg har dyp respekt for alle de ildsjelene som finnes rundt omkring i landets kommuner, og håper det kommer mange nye fremover.

Inspirerende utfordringer – og den gode sak
– Hva motiverte deg til å søke jobb ved Verdighetsenteret?
– I forbindelse med doktorgraden har jeg fått mulighet til å jobbe på andre måter enn en klinisk ansatt lege vanligvis gjør: Jeg ble mer involvert i undervisning, lærte å bli bedre til å sette meg inn i ny viten og å bruke den i eget arbeid, og ble utfordret både på det administrative og logistiske området. Alt dette ville jeg gjerne jobbe mer med og bli enda bedre på, og syntes stillingen som fagutvikler passet veldig bra. Her får jeg både tilegnet meg ny kunnskap, undervist, utviklet og planlagt kurs, møter, osv. Samtidig får jeg jobbet i et veldig tverrfaglig miljø, noe som styrker samarbeids- og formidlingsevner. I tillegg står jo Verdighetsenteret for en veldig fin sak! Området omsorg for sårbare eldre og personer med demens har nok ikke det sterkeste fokuset i samfunnet, og det vil glede meg hvis jeg kan være med til å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet, sier senterets nye fagutvikler avslutningsvis.