– Jeg har et veldig sterkt ønske om at flere skal vite at vi finnes. Dette gjelder over hele linjen – fra «fotfolket» i pleien til de som sitter med makten, ledere og…

21. april 2016 by Sverre Chr. Wilhelmsen

Hanne Jones– Jeg har et veldig sterkt ønske om at flere skal vite at vi finnes. Dette gjelder over hele linjen – fra «fotfolket» i pleien til de som sitter med makten, ledere og politikere på alle nivåer, sier Hanne Jones (36), som siden 1. februar har vært i gang som fagkonsulent innen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

– Hvordan kan vi få en sterkere og tydeligere stemme i opinionen? Dersom vi våger å mene noe på basis av vår tverrfaglige kompetanse, blir vi oftere invitert til å kommentere saker, og kan innta en mer sentral plass i offentligheten på våre områder. Verdighetsenteret har jo også en rekke fine prosjekter, ikke minst innen gererasjonsmøter, som Skolebarn møter gamle, der vi inngår i et samarbeid med Hellen skole og Bergen Røde Kors Sykehjem, sier hun entusiastisk.

Også gi stemme til andre
Hanne kommer fra en stilling som frivillighetskoordinator – Nettverk etter soning, i Bergen Røde Kors. Tidligere har hun bl.a. jobbet med rusavhengige, prostituerte og innsatte. På film har hun formidlet digitale fortellinger fra innvandrere, sårbare gamle, personer med Downs syndrom,  grupper som kan ha opplevd både stigmatisering og marginalisering:
– Jeg liker å løfte folk opp og frem, å gi stemme til mennesker som ellers lett blir snakket på vegne av. En rød tråd for meg har vært de som ikke vanligvis blir hørt. Jeg har nok alltid hatt en sterk rettferdighetssans, på andres vegne. Det handler om å bry seg: «Hvis ikke du spør, så får du ikke vite», sa min mor. Og jeg har nok vokst opp med foreldre med mot til å involvere seg, og som har vært gode rollemodeller gjennom sitt engasjement i både lokal- og arbeidsmiljø og i samfunnet generelt.

Livsfortellingen
– Hva motiverte deg til å søke jobb ved Verdighetsenteret?  
– Det å få være med på å påvirke hvordan vi tar vare på gamle i samfunnet, og slik kanskje gjøre en liten forskjell. Som ung 18-åring hadde jeg vakter på sykehjem og fikk de første erfaringer med å være tett på eldre. Gjennom prosjekter sammen med Eli Lea i Flimmer Film har jeg også fått oppleve den flotte historiefortelleren mange gamle bærer i seg, og som vi kan lære noe av. Tenk på all den livskunnskapen og erfaringen de sitter på, og hva de personlig har å gi til kommende generasjoner, dette er viktig å ta vare på! understreker Hanne engasjert.

– Hva er dine sentrale arbeidsoppgaver ved senteret?
– Jeg er med i teamet på videreutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. Vi har nå i mars gjennomført samlinger både i Bergen og i Oslo, og her har jeg tatt del i alt fra foredrag, gjennomføring og ledelse av kursene, til det praktiske. En viktig oppgave er også veiledning av studentene, med oppfølging av deres flotte, lokale prosjekter og synlighet av dem i etterkant. Jeg kommer også til å være med i utviklingsprosjekter ved senteret.

Godt å leve – også på sykehjem?
– Hva legger du i «en verdig alderdom»?
– Jeg tenker dette handler om å kunne være med og påvirke sitt eget liv, ta egne valg. Selv i en institusjon må man fremdeles kunne oppleve glede, at det er godt å leve. Hverdagen må ikke oppleves som et venterom på døden, men som et sted der man også kan få påfyll for sjelen, gode tilbud som inneholder musikk, kultur, kunst, berikende opplevelser, sier Hanne, før hun fortsetter:
– Opplevelser sammen med andre er avgjørende, å ikke sitte alene. Vi blir beriket av dette: «Mennesket er et annet menneskes beste medisin», smiler hun.

Frivillighetskoordinering: Et eget fag
-Hva med frivilligheten innen eldreomsorgen?
– Det Verdighetsenteret gjør her er ekstremt viktig. Gjennom å utdanne de som skal lede frivillige på dette området, blir kunnskapen systematisert, blir til et eget fag. Dette gir et løft, slik gjør man frivilligheten sterkere og bærekraftig, veldig motiverende for en koordinator. Jeg har selv opplevd hvor viktig det er at den som innehar det koordinerende ledd er stabil og kunnskapsrik, kan motivere og veilede. Jeg skulle gjerne gjennomført utdanningen før jeg begynte i min forrige jobb i Bergen Røde Kors!

– Dine tanker om omsorg ved livets slutt?
– Nærheten er viktig når det går mot slutten, å ha en som sitter der sammen med deg, holder deg i hånden, synger, formidler gode varme ord i de siste uker, dager, timer. Men ikke alle har familie eller andre nære pårørende hos seg i en slik stund. Kanskje man kan tenke å inkludere frivillige i denne prosessen? spør Hanne, som selv har sitter ved dødsleiet til både mormor og svigerfar. Og hennes britiske bestefar på 96, da han kom på sykehus og det bar mot slutten, formulerte han et siste ønske: – I want to die in The Welsh Hills. Dette var viktig for ham. Så, igjen dette med verdighet: Om det er mulig å få være i kjente omgivelser, i et trygt rom, med mennesker du er nær eller som i alle fall har en god kraft og ønsker å være der, inkludert frivillige? Slikt kan være helt avgjørende, poengterer Hanne til slutt.