Skip to content
Til deg som jobber med gamle

Snakk om vold mot eldre

Debattinnlegg i Vårt land 15. juni 2016. Av Siw-Anita Lien, Hanne Jones og Eli Lea

Debattinnlegg i Vårt land 15. juni 2016. Av Siw-Anita Lien, Hanne Jones og Eli Lea.

Vold mot eldre er tabubelagt. I følge FN har fire til seks prosent vært utsatt for vold etter at de fylte 65 år. I Norge er tilsvarende tall to til fire prosent. De neste 30 årene vil andelen eldre i Norge dobles. Vold mot eldre er derfor et samfunnsproblem som bare vil øke fremover.

Siw-Anita Lien, Fagkonsulent, Verdighetsenteret
Eli Lea, Leder FoU, Verdighetsenteret
Hanne Jones, Fagkonsulent, Verdighetsenteret

I dag, 15. juni, markerer FN den internasjonale dagen med fokus på vold og overgrep mot eldre.

Når sårbare gamle utsettes for vold, overgrep og misbruk, brytes deres grunnleggende menneskerettigheter. Sikkerheten og tryggheten i hverdagen blir borte.

Vi har alle et ansvar, men ansatte i helsetjenestene har et spesielt ansvar. Særlig overfor mennesker med kognitiv svikt, som utgjør den største pasientgruppen på norske sykehjem. Mennesker med en demenssykdom er spesielt avhengige av trygge og tillitsfulle relasjoner. Deres muligheter for selvbestemmelse og medbestemmelse forringes utover i sykdomsforløpet. De blir helt avhengig av at andre ser dem.

Ansatte i eldreomsorgen må snakke sammen om vold, overgrep og misbruk. Hvis vi ikke   synliggjør og forebygger, vil maktmisbruk av eldre fortsette å bli oversett og underrapportert. Hver enkelt ansatt i eldreomsorgen kan bidra til å gjøre en forskjell i kampen mot vold og overgrep mot eldre.

Vår oppfordring er derfor enkel: Bruk dagen i dag til å snakke sammen om vold og overgrep der du er. Fortell om utfordrende situasjoner i lunsjpausen, på ledermøtet, i rapporten eller på avdelingsmøtet. Diskuter hvordan dere, som profesjonelle omsorgsutøvere, kan arbeide mot vold og overgrep på deres arbeidsplass.

Maktmisbruk bryter ned mennesker, og tråkker på deres verdighet. Hver enkelt av dere kan endre livet til sårbare gamle. Ditt engasjement kan sikre de sårbare gamles menneskerettigheter og verdighet. Du har en viktigere stemme enn du kanskje tror.

Kilder: Tall fra SSB og FN

 

 


Relaterte saker

– Dette kan gi personer med demens en bedre hverdag, sier helsebyråd

19. oktober 2017 Verdighetsenteret er først i Norge med ny metode for demens-pasienter. Nå er Bergen første kommune ut som skal teste den nye metoden. Les mer

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret anbefaler bruk av verktøyet Forberedende samtale.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege som tar initiativ til Forberedende samtale, i tett samarbeid med pasienten, pårørende og helsepersonell Les mer