Skip to content
Økt kompetanse i omsorg ved livets slutt

Sprer kunnskap i 95 kommuner

håndNærmere 400 deltakere fra 18 av landets fylker har til nå deltatt på utdanningen «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom». Det betyr at sårbare gamle rundt i hele Norge drar nytte av at fagpersonale har fått faglig påfyll og økt kompetanse.

– Vi er stolt over å kunne bidra til et kompetanseløft innen eldreomsorg i Norge, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Støttes av regjeringen

– Den store etterspørsel etter mer omsorgskunnskap i kommunene-Norge forteller det oss at det er svært viktig å satse på utdanninger som Omsorg ved livets slutt, sier Jordheim.

Han mener det er svært positivt at regjeringen har valgt å satse på denne utdanningen.

– Fremover vil denne utdanningen bare bli viktigere og viktigere for å møte utfordringer innen eldreomsorgen.

Fagarbeiderens betydning 

Fagarbeideren er uunnværlig i omsorgen for sårbare gamle på institusjon og i hjemmesykepleie. Sykepleieren sørger for at den gamle blir ivaretatt, helsefagarbeideren er sammen med den gamle i gode og vonde stunder. For å kunne være der for den gamle på best mulig måte, kreves det kunnskap. Derfor er utdanningsprogrammet «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom» en hjørnestein i Verdighetsenterets aktivitet. Utdanningsprogrammet gir fagarbeidere med ulik bakgrunn forskningsbasert kunnskap som de kan bruke i praksis.

Lokale prosjekter

Våre deltakere iverksetter og gjennomfører prosjekter ute på arbeidsplassen sin. Noen gjennomfører undervisning av kollegaer, arrangerer fagdager eller tar i bruk nye prosedyrer og planer for omsorg ved livets slutt. Andre setter i gang aktiviteter sammen med frivillige eller starter opp samarbeid og oppfølging av pårørende.

Alle disse prosjektene er viktige bidrag til å heve kvaliteten og sikre sårbare gamle en verdig alderdom.

Utdanningen blir stadig mer populært og et fulltegnet kull 18 starter opp i august. Neste kull har oppstart i januar 2017, meld din interesse her.


Relaterte saker

Hvordan ta vare på hjelperen?

5. januar 2018 Hva er omsorg, og hva motiverer oss, spør Stein Husebø. Hvem kan være «bossbøtte» når hjelperen trenger påfyll og en å snakke med?  Les mer

April 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

3. januar 2018 Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018. Les mer

97-åring spurte om lov til å kysse Ivar

27. desember 2017 I Harstad får sykehjemsbeboere være med på kjøreturer. Det skaper dobbel glede.  Les mer