Skip to content
Økt kompetanse i omsorg ved livets slutt

Sprer kunnskap i 95 kommuner

håndNærmere 400 deltakere fra 18 av landets fylker har til nå deltatt på utdanningen «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom». Det betyr at sårbare gamle rundt i hele Norge drar nytte av at fagpersonale har fått faglig påfyll og økt kompetanse.

– Vi er stolt over å kunne bidra til et kompetanseløft innen eldreomsorg i Norge, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Støttes av regjeringen

– Den store etterspørsel etter mer omsorgskunnskap i kommunene-Norge forteller det oss at det er svært viktig å satse på utdanninger som Omsorg ved livets slutt, sier Jordheim.

Han mener det er svært positivt at regjeringen har valgt å satse på denne utdanningen.

– Fremover vil denne utdanningen bare bli viktigere og viktigere for å møte utfordringer innen eldreomsorgen.

Fagarbeiderens betydning 

Fagarbeideren er uunnværlig i omsorgen for sårbare gamle på institusjon og i hjemmesykepleie. Sykepleieren sørger for at den gamle blir ivaretatt, helsefagarbeideren er sammen med den gamle i gode og vonde stunder. For å kunne være der for den gamle på best mulig måte, kreves det kunnskap. Derfor er utdanningsprogrammet «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom» en hjørnestein i Verdighetsenterets aktivitet. Utdanningsprogrammet gir fagarbeidere med ulik bakgrunn forskningsbasert kunnskap som de kan bruke i praksis.

Lokale prosjekter

Våre deltakere iverksetter og gjennomfører prosjekter ute på arbeidsplassen sin. Noen gjennomfører undervisning av kollegaer, arrangerer fagdager eller tar i bruk nye prosedyrer og planer for omsorg ved livets slutt. Andre setter i gang aktiviteter sammen med frivillige eller starter opp samarbeid og oppfølging av pårørende.

Alle disse prosjektene er viktige bidrag til å heve kvaliteten og sikre sårbare gamle en verdig alderdom.

Utdanningen blir stadig mer populært og et fulltegnet kull 18 starter opp i august. Neste kull har oppstart i januar 2017, meld din interesse her.


Relaterte saker

Inviterer til speeddating om frivillighet

17. november 2017 Konseptet frivilligbørs skal få næringsliv, det offentlige og frivillige organisasjoner til å snakke mer sammen. Nå skal Drammen teste det ut for aller første gang. Les mer

– Jeg blir varm om hjertet når jeg ser at de eldre har det godt

13. november 2017 Hjelpepleier Ingjerd Bjånesø Bergesen ved Hordnestunet fikk 2.plass under Omsorgsprisen 2015. Nå kan du nominere din kandidat til Omsorgsprisen 2017! Les mer

– Bruk av berøringsterapi kan skape trygghet og gjøre pasienter mer opplagte

30. oktober 2017 Systematisk bruk av berøringsterapi kan gjøre hverdagen bedre både for pasienter og ansatte i eldreomsorgen, mener terapeut.  Les mer