Nærmere 400 deltakere fra 18 av landets fylker har til nå deltatt på utdanningen «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom». Det betyr at sårbare gamle rundt i hele Norge drar nytte av at fagpersonale har fått faglig påfyll og økt kompetanse.

29. juni 2016 by Siw-Anita Lien

håndNærmere 400 deltakere fra 18 av landets fylker har til nå deltatt på utdanningen «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom». Det betyr at sårbare gamle rundt i hele Norge drar nytte av at fagpersonale har fått faglig påfyll og økt kompetanse.

– Vi er stolt over å kunne bidra til et kompetanseløft innen eldreomsorg i Norge, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Støttes av regjeringen

– Den store etterspørsel etter mer omsorgskunnskap i kommunene-Norge forteller det oss at det er svært viktig å satse på utdanninger som Omsorg ved livets slutt, sier Jordheim.

Han mener det er svært positivt at regjeringen har valgt å satse på denne utdanningen.

– Fremover vil denne utdanningen bare bli viktigere og viktigere for å møte utfordringer innen eldreomsorgen.

Fagarbeiderens betydning 

Fagarbeideren er uunnværlig i omsorgen for sårbare gamle på institusjon og i hjemmesykepleie. Sykepleieren sørger for at den gamle blir ivaretatt, helsefagarbeideren er sammen med den gamle i gode og vonde stunder. For å kunne være der for den gamle på best mulig måte, kreves det kunnskap. Derfor er utdanningsprogrammet «Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom» en hjørnestein i Verdighetsenterets aktivitet. Utdanningsprogrammet gir fagarbeidere med ulik bakgrunn forskningsbasert kunnskap som de kan bruke i praksis.

Lokale prosjekter

Våre deltakere iverksetter og gjennomfører prosjekter ute på arbeidsplassen sin. Noen gjennomfører undervisning av kollegaer, arrangerer fagdager eller tar i bruk nye prosedyrer og planer for omsorg ved livets slutt. Andre setter i gang aktiviteter sammen med frivillige eller starter opp samarbeid og oppfølging av pårørende.

Alle disse prosjektene er viktige bidrag til å heve kvaliteten og sikre sårbare gamle en verdig alderdom.

Utdanningen blir stadig mer populært og et fulltegnet kull 18 starter opp i august. Neste kull har oppstart i januar 2017, meld din interesse her.