Kongsberg er en foregangskommune innen palliativ omsorg for eldre. Helsepersonell i hele landet vil lære av dem.

21. september 2016 by Kristine Askvik

Sammen: Pasient, pårørende og helsepersonell snakker sammen under Forberedende samtale. FOTO: Herman Dreyer
Sammen: Pasient, pårørende og helsepersonell snakker sammen ved sykehjem i Kongsberg. FOTO: Herman Dreyer

Kongsberg er en foregangskommune innen palliativ omsorg for eldre. Helsepersonell i hele landet vil lære av dem.

Karin Aaker er spesialsykepleier innen palliasjon i Kongsberg kommune. Kommunen har fem sykehjem med rundt 200 plasser og 400 ansatte, og en lindrende enhet med seks sengeplasser.

For seks-syv år siden merket Aaker at sykehjemmene ønsket at den lindrende enheten skulle ta imot sykehjemspasienter som nærmet seg siste fase.

Hasteinnlagt på sykehus
– Helsepersonell på sykehjemmene følte seg ikke trygge til å ta seg av pasienter som var døende. Vi hadde manglende kompetanse på dette. Vi klarte ikke å oppdage om pasienter var i den siste fasen. Mange av sykehjemspasientene våre ble hasteinnlagt på sykehus i stedet for å dø i rolige og kjente omgivelser på sykehjemmet, sier Aaker.

Ønsket mer kompetanse
Da bestemte kommunen seg for å ta grep. De ønsket å øke kompetansen ved sykehjemmene, for å bli flinkere til å ta seg av dem som var i livet siste fase. Aaker, sykehjemslege og en sykepleier fra hvert av sykehjemmene tok utdanningen Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret.

 

HÅNDBOK: Karin Aaker i Kongsberg har vært prosjektleder for håndbøkene i Omsorg ved livets slutt. FOTO: Herman Dreyer
HÅNDBOK: Karin Aaker i Kongsberg har vært prosjektleder for håndbøkene i Omsorg ved livets slutt. FOTO: Herman Dreyer

Laget egne håndbøker
– Da vi gikk på utdanningen i Bergen bestemte vi oss for hvordan vi ønsket å bygge opp kompetanse på dette i kommunen vår. Da vi var ferdig med utdanningen laget vi håndbok for palliativ omsorg og vi holdt kurs for alle ansatte ved sykehjemmene, sier Aaker.

Hun og kollegene laget en håndbok for palliativ omsorg i sykehjem. Nå kommer denne i revidert utgave og det kommer en helt ny håndbok for palliativ omsorg for hjemmeboende eldre. Håndbøkene er laget med sider i laminert plast, bundet inn i en spiralperm.

Elektroniske håndbøker
– Vårt mål er at de skal være lette å slå opp i. Du kan også ta dem med inn til pasienter. De er lette å vaske om det er nødvendig, sier Aaker. Høsten 2016 kommer begge de to håndbøkene også i en elektronisk versjon. Aaker og Kongsberg kommune har fått stor oppmerksomhet rundt bøkene.

– Vi har fått henvendelser fra helsepersonell og kommuner i hele landet som ønsker å kjøpe håndbøkene ved sitt sykehjem eller i hjemmetjenesten, sier Aaker. Totalt har de solgt over 70 håndbøker.

Kongsberg bruker forberedende samtale og palliativ plan for alle sine pasienter som nærmer seg døden. Begge deler ligger i håndboken. Planen fylles ut i et samarbeid mellom sykehjemslege, sykepleier, pårørende og pasient. Forberedende samtale (lenke) og palliativ plan (lenke) er utviklet av Verdighetsenteret.

Nye verktøy, bedre resultater
Den økte kompetansen blant helsepersonell i Kongsberg, har gitt tydelige resultater.
– Helsepersonell er blitt tryggere i å behandle pasienter ved livets slutt. Vi ser at hasteinnleggelsene til sykehusene er blitt færre. Vi får ikke lenger forespørsel om lindrende enhet kan overta døende pasienter fra sykehjemmene, sier Aaker.

Nå har sykehjemmene i kommunen fått verktøy som skal sikre god omsorg for pasienter og pårørende, og trygghet for helsepersonell.
– Vi bruker forberedende samtale og utarbeider palliativ plan for hver pasient. Vi har verktøyene klare og alle er forberedt, sier Aaker.

Unngår konflikter
Ved å bruke en palliativ plan kan sykepleier på vakt ringe til legevaktlege og få skrevet ut planlagt medisin dersom den aktuelle pasienten er kommet i den siste fasen før døden.
– Bruk av palliativ plan og forberedende samtale gjør både pasient og pårørende mer forberedt, noe som roer ned situasjoner. På den måten kan vi forebygge mange konflikter, sier Aaker.

Hun anbefaler alle kommuner om å satse på palliativ omsorg.
– Å jobbe systematisk med dette er veldig viktig, både for pasientene, pårørende og de ansatte i eldreomsorgen. Vi har sett klare forbedringer. Det er også veldig viktig å jobbe tverrfaglig. Å ha en lege som har kompetanse innen palliasjon er gull verdt, sier Aaker.

Å VÆRE NÆR: Den siste stunden kan være den viktigste, mener Stein Husebø ved Verdighetsenteret. FOTO: Herman Dreyer
Å VÆRE NÆR: Den siste stunden kan være den viktigste, mener Stein Husebø ved Verdighetsenteret. FOTO: Herman Dreyer

 

Nasjonalt forbilde
Fagsjef Stein Husebø ved Verdighetsenteret er stolt over hva helsepersonell i eldreomsorgen i Kongsberg har fått til.
– De har lykkes med å etablere en god, tverrfaglig plan for omsorg ved livets slutt. Planen er både integrert ved sykehjem og i hjemmetjenester. Kongsberg er et forbilde på landsbasis, sier Husebø.
– Hva kan andre kommuner lære av Kongsberg?
– De kan lære hvor viktig det er å forankre opplæring i ledelsen. Da de fem fra Kongsberg gikk på videreutdanningen ved Verdighetsenteret, deltok også lege. Dette var viktig for å legge grunnlaget for en tverrfaglig satsing. Kongsberg har også vært veldig gode på implementering av kunnskap og holdninger på egen arbeidsplass og i egen kommune. Å få legene og ledelsen med på laget, er en viktig suksessfaktor, sier Husebø.

 

 

Uerstattelige verdier
– Hvorfor er kunnskap om omsorg ved livets slutt viktig?
– De viktigste øyeblikk i de aller fleste sitt liv, er livets begynnelse og livets slutt. Det er død i livet, og liv i døden, og mer liv i livet om døden er med. En person sitt siste leveår og dager kan inneholde uerstattelige verdier for pasienter og pårørende. Forutsetningen er gode, åpne, forberedende samtaler og kompetent behandling og omsorg når døden nærmer seg, sier Husebø.