Skip to content
Statsbudsjettet 2017

Ni millioner til Verdighetsenteret

Verdighetssenteret

MER KUNNSKAP: Verdighetsenteret jobber for å øke kompetansen blant ansatte ved sykehjem og i hjemmetjeneste i hele landet. Foto: Silje Katrine Robinson

 

Pengene skal brukes til å styrke kompetansen blant helsepersonell og økt satsing på frivillige innen eldreomsorgen.

 

– Vi er veldig takknemlig for tildelingen av ni milioner kroner til Verdighetsenteret i 2017. Dette viser at regjeringen  støtter og prioriterer vårt arbeid, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Torsdag ble det klart at regjeringen gir ni millioner til Verdighetsenteret, samme beløp som i 2016.

Verdighetsenteret arbeider for at sårbare gamle mennesker skal få en verdig alderdom. Ved å satse på økt kunnskap til fagpersonene som arbeider i eldreomsorgen øker tryggheten og trivselen for pasientene, men også for de ansatte.

Redusere antall sykehusinnleggelser
– I tillegg er den samfunnsøkonomiske verdien av dette betydelig fordi kostbare sykehusinnleggelser ofte kan unngås når helsepersonell i sykehjem og hjemmetjeneste får mer kompetanse og kan behandle pasientene der. Veldig mange ønsker å være hjemme til de dør og det må være en målsetting å etterkomme, sier Jordheim.

Han mener Verdighetsenteret vil komme langt i arbeidet med de midlene regjeringen tildeler, men behovet er stadig økende i eldreomsorgen. Det blir flere eldre, levealderen øker og forekomsten av demens øker.

– Vi vil derfor fortsette å kjempe for økte ressurser til kompetanseheving i eldreomsorgen, sier Jordheim.

Frivillighet i eldreomsorgen
Frivillighet i eldreomsorgen er også et stort satsingsområde for regjeringen og der har Verdighetsenteret en sentral oppgave med utdanning av frivillighetskoordinatorer på nasjonalt nivå.

– Vi samarbeider med kommunene Drammen og Fjell om å utvikle gode modeller for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor i helse- og omsorgstjenestene. Med dagens statsbudsjett kan vi fortsette vårt arbeid med dette, men også her vil ressursbehovet øke i tiden fremover, sier Jordheim.

– Rett spor
Han viser til at frivillig arbeid ikke bare er betydningsfullt for dem som får hjelp, men også meningsfullt i et folkehelseperspektiv. Han mener regjeringen er på rett spor med sin strategi om å øke frivillig innsats.      

Avdekket store mangler
I 2016 ble resultatene av den første norske undersøkelsen av kompetanse blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten publisert (Bing-Jonsson et al.). Resultatene viste store mangler i kompetanse på flere viktige områder, for eksempel det å kunne gjenkjenne sykdomsforverring og å kunne håndtere nye prosedyrer.

– Disse områdene er vesentlige fordi noen av de hyppigste årsaker til innleggelser fra sykehjem er symptomer fra luftveiene og hjertekarsystemet – symptomer som kan være livstruende hvis de ikke blir oppdaget og reagert på i tide, sier utdanningsleder og intensivsykepleier Silje Eikemo ved Verdighetsenteret.

Tilbyr ny utdanning
Fra 2017 tilbyr  Verdighetsenteret et helt nytt utdanningstilbud, Akuttmedisinsk eldreomsorg.
Den nye utdanningen er skreddersydd for å imøtekomme mangelen på kompetanse i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene.

– Eldreomsorgen i Norge står foran svært store utfordringer. Det er viktig å øke kompetansenivået for både pasienter, pårørende og ansatte sin del. Der ønsker vi å jobbe på lag med regjeringen, sier Jordheim.

Odd Jordheim, daglig leder av Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea

Odd Jordheim, daglig leder av Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea


Relaterte saker

Hvordan ta vare på hjelperen?

5. januar 2018 Hva er omsorg, og hva motiverer oss, spør Stein Husebø. Hvem kan være «bossbøtte» når hjelperen trenger påfyll og en å snakke med?  Les mer

April 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

3. januar 2018 Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018. Les mer

97-åring spurte om lov til å kysse Ivar

27. desember 2017 I Harstad får sykehjemsbeboere være med på kjøreturer. Det skaper dobbel glede.  Les mer