Pengene skal brukes til å styrke kompetansen blant helsepersonell og økt satsing på frivillige innen eldreomsorgen.   – Vi er veldig takknemlig for tildelingen av ni milioner kroner til Verdighetsenteret i 2017. Dette viser…

6. oktober 2016 by Kristine Askvik

Verdighetssenteret
MER KUNNSKAP: Verdighetsenteret jobber for å øke kompetansen blant ansatte ved sykehjem og i hjemmetjeneste i hele landet. Foto: Silje Katrine Robinson

 

Pengene skal brukes til å styrke kompetansen blant helsepersonell og økt satsing på frivillige innen eldreomsorgen.

 

– Vi er veldig takknemlig for tildelingen av ni milioner kroner til Verdighetsenteret i 2017. Dette viser at regjeringen  støtter og prioriterer vårt arbeid, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Torsdag ble det klart at regjeringen gir ni millioner til Verdighetsenteret, samme beløp som i 2016.

Verdighetsenteret arbeider for at sårbare gamle mennesker skal få en verdig alderdom. Ved å satse på økt kunnskap til fagpersonene som arbeider i eldreomsorgen øker tryggheten og trivselen for pasientene, men også for de ansatte.

Redusere antall sykehusinnleggelser
– I tillegg er den samfunnsøkonomiske verdien av dette betydelig fordi kostbare sykehusinnleggelser ofte kan unngås når helsepersonell i sykehjem og hjemmetjeneste får mer kompetanse og kan behandle pasientene der. Veldig mange ønsker å være hjemme til de dør og det må være en målsetting å etterkomme, sier Jordheim.

Han mener Verdighetsenteret vil komme langt i arbeidet med de midlene regjeringen tildeler, men behovet er stadig økende i eldreomsorgen. Det blir flere eldre, levealderen øker og forekomsten av demens øker.

– Vi vil derfor fortsette å kjempe for økte ressurser til kompetanseheving i eldreomsorgen, sier Jordheim.

Frivillighet i eldreomsorgen
Frivillighet i eldreomsorgen er også et stort satsingsområde for regjeringen og der har Verdighetsenteret en sentral oppgave med utdanning av frivillighetskoordinatorer på nasjonalt nivå.

– Vi samarbeider med kommunene Drammen og Fjell om å utvikle gode modeller for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor i helse- og omsorgstjenestene. Med dagens statsbudsjett kan vi fortsette vårt arbeid med dette, men også her vil ressursbehovet øke i tiden fremover, sier Jordheim.

– Rett spor
Han viser til at frivillig arbeid ikke bare er betydningsfullt for dem som får hjelp, men også meningsfullt i et folkehelseperspektiv. Han mener regjeringen er på rett spor med sin strategi om å øke frivillig innsats.      

Avdekket store mangler
I 2016 ble resultatene av den første norske undersøkelsen av kompetanse blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten publisert (Bing-Jonsson et al.). Resultatene viste store mangler i kompetanse på flere viktige områder, for eksempel det å kunne gjenkjenne sykdomsforverring og å kunne håndtere nye prosedyrer.

– Disse områdene er vesentlige fordi noen av de hyppigste årsaker til innleggelser fra sykehjem er symptomer fra luftveiene og hjertekarsystemet – symptomer som kan være livstruende hvis de ikke blir oppdaget og reagert på i tide, sier utdanningsleder og intensivsykepleier Silje Eikemo ved Verdighetsenteret.

Tilbyr ny utdanning
Fra 2017 tilbyr  Verdighetsenteret et helt nytt utdanningstilbud, Akuttmedisinsk eldreomsorg.
Den nye utdanningen er skreddersydd for å imøtekomme mangelen på kompetanse i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene.

– Eldreomsorgen i Norge står foran svært store utfordringer. Det er viktig å øke kompetansenivået for både pasienter, pårørende og ansatte sin del. Der ønsker vi å jobbe på lag med regjeringen, sier Jordheim.

Odd Jordheim, daglig leder av Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea
Odd Jordheim, daglig leder av Verdighetsenteret. Foto: Eli Lea