Hvordan kan ansatte og frivillige samarbeide best mulig innen eldreomsorg? Hva med menneskerettigheter i norske sykehjem? Hva er kreativ omsorg? Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 er vårens flerfaglige møteplass innen eldreomsorg. Konferansen arrangeres…

24. januar 2017 by Kristine Askvik

verdighetskonferansen

Hvordan kan ansatte og frivillige samarbeide best mulig innen eldreomsorg? Hva med menneskerettigheter i norske sykehjem? Hva er kreativ omsorg?

Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 er vårens flerfaglige møteplass innen eldreomsorg.

Konferansen arrangeres i Bergen sentrum tirsdag 25. april og onsdag 26.april.

NB! Påmeldingen er avsluttet, konferansen er fulltegnet.

Se hele programmet! 

Følgende temaer står på dagsordenen under konferansen:

  • Samhandling mellom frivillig og offentlig sektor innen eldreomsorg
  • Menneskerettigheter i norske sykehjem – tvang og verdighet
  • Kreativ omsorg: God praksis, grensesprengende prosjekter, kunst og kultur

Konferansen er et samarbeid mellom Fagforbundet, Verdighetsenteret – Omsorg for gamle, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet.
Målgruppe: Alle interesserte, men ikke minst hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter, ansatte i frivillige organisasjoner og i kommuner, i tillegg til frivillige og pårørende.

Les mer på konferansens hjemmeside.