Skip to content

Frivillighetens kraft – en verdig alderdom!

 

Velkommen til samtale om frivillighet og verdig alderdom på Litteraturhuset i Bergen. Helge Jordal kommer. Kommer du?

Hva gjør frivillig innsats med oss som mennesker og samfunn?
Hvordan kan frivillige bidra til en verdig alderdom?

Velkommen til Litteraturhuset i Bergen 13.juni klokken 18.30! 

Verdighetsenteret utdanner frivillighetskoordinatorer som mobiliserer og organiserer frivillig innsats. Denne kvelden vil senteret invitere inspiratorer og fagpersoner innen feltet til en samtale om frivillighetens potensiale og dilemmaer i eldreomsorgen.   

Eirin Hillestad, leder, Frivillighet og kultur, Verdighetsenteret), i samtale med:
Seniorrådgiver Ulf Rikter-Svendsen (Norges Røde Kors), forskningskoordinator Jill M. Loga (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor), virksomhetsleder Torill Kongsbakk (Stiftelsen Sesam) og Kirsten Koht (frivillig).

I tillegg vil Helge Jordal medvirke. Den anerkjente skuespilleren har et sterkt engasjement for verdighet for eldre og samarbeid mellom eldre og frivillige.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Jordal mener at frivillige er viktige bidragsytere for å gi eldre en verdig alderom.

–  Ettersom samfunnet blir mer opptatt av det materielle, jo større engasjement trengs det for hverandre og ikke minst for dem som er “annerledes”. I dag lever vi lenger enn for bare noen ti-år siden, men samtidig trenger vi hjelp og medmenneskelighet, for nå er det fort gjort å bli ensom. Hjelper du noen, gjør du deg sårbar og har lettere for å forstå. Da først kan vi snakke  om å være med på å gi noen andre verdighet.

– Hvordan tenker du vi bør møte gamle mennesker? Hva er mest vanskelig for oss i møte med gamle eller personer med demens?

– Gamle mennesker har levd et langt liv og føler ofte størst mening når noen spør etter deres kunnskap og erfaring. Å møte noen som har begynnende demens er vanskelig, om du vil rettlede og fortelle hva som sant hele tiden. Da er tilstedeværelse og livsglede kanskje det viktigste, og den fysiske kontakten er ofte underkjent! Vi har en pietistisk kultur å slite med i så måte.

– Hvordan behandler samfunnet de gamle? Hva kan endres? Hvorfor bør noe eventuelt endres?

– Det er synd at samfunnet ikke har råd til å være flinkere å bruke de eldres kunnskaper og erfaringer! “Høvdingene” i vår kultur har nå om dagen ikke alltid levd liv og erfaring bak seg. Masse kunnskap og klokskap i samfunnet går dermed tapt. Man velger ofte bort alderdom. Men ingenting er mer spennende for barn som vokser opp, enn å være sammen med besteforeldre!

– Du bodde sammen med din moren da hun var gammel, vil du si noe om dette?

– Min mor fikk demens på sine gamle dager – og hun ville ikke på gamlehjem. Jeg var heldig og hadde en rolig arbeidsperiode i livet mitt på den tiden, slik at jeg kunne være der når det trengte. Hun bodde i en leilighet under min – så vi kunne sammen få livene til å gå. Men det førte til noen utfordringer på godt og vondt – med alvor og med latter – for at livet skulle gå for seg med verdighet og stil. I dag vil jeg ikke vært denne perioden foruten. Menneskesinnet er kilden vår, og etterhvert skjønner du at det er et mysterium.

– Hvordan ser du selv på det å bli gammel?

– Å bli gammel har selvfølgelig to sider. Da har du erfart livet og mange sider av det å være menneske, og du forstår sammenhenger du ikke gjør når du er ung. På den annen side kan du bli for opphengt i det som har vært, og din fysiske svakhet kan gjøre deg motløs og vrang. Men i samvær med andre gamle og ikke minst med barn – er det utrolig hvilke “svakheter” som kan bli til livsglede og livsmot. Organisert litt klokere enn vi gjør i dag – kan de gamle få en klokere og mer meningsfull plass i “samfunnet” vårt. Da først kan det  kalles en ordentlig verdig alderdom!  

 

 


Relaterte saker

– Dette kan gi personer med demens en bedre hverdag, sier helsebyråd

19. oktober 2017 Verdighetsenteret er først i Norge med ny metode for demens-pasienter. Nå er Bergen første kommune ut som skal teste den nye metoden. Les mer

Er enkelte menneskearter uønsket, spør forfatter Thorvald Steen (video)

18. oktober 2017 Forfatter Thorvald Steen snakket om frykten for annerledeshet på Litteraturhuset i Bergen 17.oktober. Her kan du se opptak av samtalen.  Les mer

Regjeringen gir ni millioner til Verdighetsenteret

12. oktober 2017 Verdighetsenteret får ni millioner i statsbudsjettet for 2018. Pengene er skal bidra til en bedre omsorg for sårbare gamle.  Les mer