Skip to content

Forberedende samtale

Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Vi anbefaler en slik samtale når pasienten har mindre et halvt år igjen å leve.

 

160905_vs_skinnarberga-10065_2500px

Varme hender. FOTO: Herman Dreyer

Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være.

Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege som tar initiativ til Forberedende samtale, i tett samarbeid med pasienten, pårørende og helsepersonell rundt pasienten.

Kartlegge ønsker og behov
Samtalens mål er å orientere pasient og pårørende om at slutten nærmer seg og få dem til å reflektere over hva slags ønsker og behov pasienten har for den siste fasen. På den måten kan pasienten få en verdig livsavslutning.

En Forberedende samtale innebærer å stille spørsmål som for eksempel:

– Ønsker jeg livsforlengelse for enhver pris?

– Ønsker jeg gjenoppliving eller sykehusinnleggelse ved livstruende komplikasjoner?

På bakgrunn av Forberedende samtale, utarbeider lege og pleiepersonell en Palliativ plan (lenke) som er tilpasset den enkelte pasient.

Eksempler og maler
Bakgrunnsinfo om Forberedende samtale og Palliativ plan.

Se eksempel på Palliativ plan.

Last ned mal Palliativ plan.


Relaterte saker

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer