Skip to content

Palliativ plan

FOTO: Herman Dreyer

Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen.

Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende.

Beskrive ønsker ved livets slutt
Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved livets slutt.

Verdighetsenteret anbefaler at planen lages når lege har anslått at pasienten bare har et halvt år eller mindre igjen å leve. Planen lages etter at man først har gjennomført Forberedende samtale (lenke).

Kartlegge helse og tilstand
Palliativ plan skal inneholder informasjon om pasienten sine diagnoser, allmennfunksjon, informert eller formodet samtykke, hvilke føringer som gjelder hvis pasienter blir dårligere og dokumentasjon på helsetilstand. Planen skal også inneholde tiltak for de ulike diagnosene og eventuell forverring.

Den palliative planen iverksettes når pasienten er inne i sine aller siste dager.

Eksempler og maler
Se eksempel på Palliativ plan.
Last ned mal Palliativ plan (word.)
Bakgrunninfo om Palliativ plan og Forberedende samtale.

 


Relaterte saker

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Vi anbefaler en slik samtale når pasienten har mindre et halvt år igjen å leve.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege Les mer

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens  

19. juni 2017 Målet med “Timeslips-metoden” er å få frem skapende sider hos personer med demens, og på den måten øke livskvaliteten. Nå brukes metoden for første gang i Norge. Les mer

Økt kompetanse ga tryggere hjemmedød-rammer

29. mai 2017 Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød. Mange kommuner mangler rutiner for hjemmedød. I Rollag har de gjort noe med det. Les mer