Systematisk bruk av berøringsterapi kan gjøre hverdagen bedre både for pasienter og ansatte i eldreomsorgen, mener terapeut.

30. oktober 2017 by Kristine Askvik

Foto: Foredragsholder Lene Dieserud

Når noen er lei seg, gir vi gjerne en klem. Det er en vanlig måte å trøste på. Berøring gir også en følelse av å høre til. For mange pasienter på sykehjem er deres eneste berøring den de får fra ansatte.

– Kunnskap om bevisst berøring og aktuelle effekter er viktig for å kunne øke kvaliteten på daglige oppgaver vi gjør i møte med brukere og pasienter. Da vil vi kunne gi personen en enda mer positiv opplevelse samtidig med det vi må gjøre, for eksempel å vaske og smøre ryggen, i forbindelse med sårstell, ved forflytning, sier rosenterapeut og Marte Meo-veileder Lene Dieserud.

Ønsker du å lære mer om dette og andre emner innenfor Omsorg ved livet slutt? Vi har ledige plasser på etterutdanningen Omsorg ved livets slutt. Oppstart i Bergen i mars 2018! 

Hun jobber som Fagkonsulent ved Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune og er en anerkjent underviser og foredragsholder innen berøringsterapi. Dieserud underviser blant annet ved videreutdanningen Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret. Hun har lang erfaring med å bruke systematisk berøring blant annet i palliasjon og demensomsorg. 

Å “nå inn” til personer med demens
– Å bruke berøring systematisk for eksempel ved å gi håndmassasje, kan være et aktuelt tiltak for å nå inn til personen med demens som opplever utfordringer med språket – som en måte å skape tillit og trygghet på i forkant av morgenstell, eller gi litt fotmassasje på kvelden for å lette innsovning. Det er også interessant at berøring ikke bare fremmer velvære i form av å skape fred og ro, men for personer som kan være understimulert vil tiltak med bevisst berøring kunne bidra til å regulere våkenhetsgraden i hjernen og gjøre dem mer oppkvikket og tilgjengelig for kontakt, sier Dieserud.

– Kan du forklare nærmere hva berøringsterapi er?
– Berøringsterapi kan sammenlignes med musikkterapi. Det er en ikke-medikamentell intervensjon. Du har et bevisst formål og tilrettelegger ut fra individuelle behov. Deretter dokumenterer og evaluerer man effekten, og ser om man må gjøre noen justeringer.  Fordelen med både musikk og berøring som miljøbehandling er at de ikke må involvere verbal kommunikasjon, og kan være verdifulle bidrag til kontakt når språket svikter. Eksempler på berøringsterapi er systematisk bruk av hånd- eller fotmassasje, aromaterapi eller Rosenmetoden der man bidrar med avspenning og sansestimulering.

– Hvordan komme i gang med systematisk berøringsterapi?
– Å bli mer bevisst på hvordan man kan berøre og hva det kan bety for den andre å bli møtt med et godt håndlag, kan man delvis lese seg til. Det er verdifullt å bli bevisst på eget forhold til berøring, og hva berøringskontakt kan bidra med ved å vite mer om mulige virkningsmekanismer og ulike effekter, både fysiologiske og psykologiske. Ellers er det best å tilegne seg dette ved å få praktisk opplæring og utforske det videre i praksis. Rosenmetoden, klassisk massasje, taktil stimulering og aromaterapi være nyttig, men det er avgjørende at alle metoder tilpasses mottakeren. Man må også ta nødvendige forhåndsregler ved økt sårbarhet som følge av sykdom og alderdom. Det er mye å lære av selv å få ulike kroppsbehandlinger, men det er viktig å huske på – at på seg selv kjenner man ingen andre.

Lavere blodsukker og bedre søvn
– Hvilke effekter har bruk av berøringsterapi?
–  Bevisst berøring som er individuelt tilpasset kan ha mange positive effekter, både fysiologiske og psykologiske. Helt konkret kan slik sansestimulering av huden bidra til lavere puls og blodtrykk, senke blodsukkernivået, muskelavslapning, lindring av smerte og søvnproblemer, bedre fordøyelse og næringsopptak. Personer som får slik behandling har også uttrykt at de opplever en følelse av nærhet, lindring av lidelse, positiv bekreftelse og lindring av angst og uro. Dette kan komme av flere mulige virkningsmekanismer. Det kan skje fordi berøringen har effekt på hormoner og det autonome nervesystemet, at det aktiverer portkontrollteorien som er involvert i smerteopplevelse, samt påvirker belønningssystemet i hjernen. Det er viktig å være klar over at de effekter man kan få, vil kunne være høyst subjektive og situasjonsavhengige, og også variere fra gang til gang for den enkelte. Derfor er kartlegging, evaluering og oppfølging nødvendig for å tilpasse tiltaket til den enkelte.

Lære verktøyet
Dieserud oppfordrer til økt bruk av systematisk berøring og møter mange som er nysgjerrige på hvordan de skal bruke berøring i eldreomsorgen.

 – Når jeg underviser møter jeg mange som har gjort seg viktige erfaringer om betydningen av berøring, men mange ønsker å lære mer om berøringens effekter og virkningsmekanismer. Mange ønsker også å lære å bruke det mer systematisk. Ofte er det ikke mye som skal til. Man bør utvikle sitt eget håndlag slik at den berøringskontakten man gir i det daglige kan oppleves som god for mottakeren. Man kan også lære seg spesifikke verktøy basert på berøring som kan brukes i strukturert miljøbehandling. På den måten øker man sitt repertoar av metoder som er helt nødvendig for å kunne skape kontakt, trygghet, lindring og velvære for sårbare gamle. Særlig i demensomsorgen og i palliasjon er bruk av bevisst berøring, på linje med musikkterapi, svært aktuelt og viktig for å kunne skape tillit og gi personsentrert omsorg.