Prosjektleder Silje Rødset Bjørge, programleder Hilde Hummelvoll, Irene Sand Sørsdahl i Drammen Frivilligsentral og Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen i Drammensregionen samarbeider om å lage frivilligbørs i Drammen. Foto: Christian Hvatum Konseptet frivilligbørs…

17. november 2017 by Kristine Askvik

Prosjektleder Silje Rødset Bjørge, programleder Hilde Hummelvoll, Irene Sand Sørsdahl i Drammen Frivilligsentral og Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen i Drammensregionen samarbeider om å lage frivilligbørs i Drammen. Foto: Christian Hvatum

Konseptet frivilligbørs skal få næringsliv, det offentlige og frivillige organisasjoner til å snakke mer sammen. Nå skal Drammen teste det ut for aller første gang.

– Jeg er overveldet over engasjementet, sier Silje Rødset Bjørge, frivillighetskoordinator i Drammen kommune. Hun er prosjektleder for Frivilligbørs i Drammen (lenke). 
Til nå er det påmeldt 17 bedrifter, 47 frivillige/ideelle organisasjoner og 25 offentlige virksomheter på frivilligbørs i Drammen 20.november 2017.

Aldri vært på frivilligbørs? Se video fra frivilligbørsen i Bærum 2017 og se hva det går i. 

 

Nettverksbygging
Frivilligbørs er en helt ny møteplass for nettverksbygging mellom bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter.
– Ved å møtes ansikt til ansikt er målet at det skal oppstå nye samarbeid på tvers, til beste for innbyggere, frivilligheten, næringsliv og kommunen.Mer samarbeid og dialog bidrar til å bygge tillit og styrker byens sosiale kapital, i tillegg til bedre ressursutnyttelse og nyskaping i lokalsamfunnet, sier Bjørge.

Bjørge har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering ved Verdighetsenteret. Som en del av utdanningen velger alle deltakerne et prosjekt de ønsker å gjennomføre. Bjørge valgte frivilligbørs som sitt prosjekt.

–  Jeg deltok på den første børsen i Norge, som var i Bærum i 2008, og husker godt hvor morsomt og utrolig nyttig en slik møteplass er, sier Bjørge. Oppgaven å arrangere frivilligbørs i Drammen lå også inne i oppgaven for frivillighetskoordinator i kommunen og var en av grunnene til at Bjørge søkte jobben. 

Hvordan forberede seg til speeddating
I forkant av arrangementet ble deltakerne oppfordret til å tenke gjennom hvilke ressurser de trenger eller gjerne skulle hatt, for å nå sine mål. Ressurser kan for eksempel være lokaler, utstyr, foredrag, kurs og undervisning, praktisk hjelp, tid for andre, underholdning og opplevelser eller hjelp og samarbeid om forskjellige arrangementer.

Ønsker du å starte med frivilligbørs i din kommune?
Les hvordan saken ble lagt frem og foranket hos politikerne i Drammen (lenke) 

– Hvordan gjennomføres Frivilligbørs i Drammen?
– Selve arrangementet åpnes av ordfører og ledes av Hilde Hummelvoll. Selve børsen er 60 minutter med intensiv nettverksbygging. Synlige børsmeglere med bowlerhatter hjelper til med avtaleskjemaer og oversikter over hva som tilbys og hva som etterspørres. I motsetning til vanlig børs, skal det ikke inngås avtaler om kjøp og salg; her er det ressurser i form av dugnadshjelp, varme hjerter, kompetanse, lokaler eller underholdning som er gyldig valuta. Samarbeidsavtaler registreres, og dukker opp på en storskjerm, sier Bjørge.

UNDERVISER: Kirsten Koht underviser på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.

 

Fra Nederland til Norge
Det var frivillighet-veteran Kirsten Koht som brakte konseptet frivilligbørs til Norge. Koht underviser ved utdanningen Frivillighetskoordinering ved Verdighetsenteret.

I 2004 var Koht på en europeisk frivillighetskonferanse i Berlin. Da oppdaget hun konseptet frivilligbørs for alle første gang. Det er en møteplass mellom tre ulike aktører – næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. De ulike aktørene møtes og inngår sosiale avtaler. Det er ingen penger involvert.

– Aktører kommer sammen og finner ut hva de kan hjelpe hverandre med. Jeg synes det virket veldig bra og nyttig, og fikk lyst til å ta dette konseptet til Norge, sier Koht. Hun har mer enn 30 år bak seg innen arbeid med frivillighet. I dag er hun foredragsholder og pensjonist.

Tilbake i 2004 jobbet hun som leder for frivillighet i Bærum kommune. Da hun kom hjem etter konferansen i Tyskland, spredte hun informasjon om konseptet i kommunen, og politikerne reiste på studietur til Nederland. I Nederland er det utbredt bruk av frivilligbørs. Det er et naturlig møtested for næringsliv, kommune og frivillige organisasjoner.

Først ut i Bærum
I 2008 ble den første frivilligbørsen arrangert i Bærum kommune.

– Det er to timer med speeddating. Det skjer mye mer i løpet av de to timene enn om du bare hadde sittet på ditt kontor. I løpet av den korte tiden kan du inngå avtaler med andre aktører. I løpet av en frivilligbørs blir det inngått flere hundre avtaler, sier Koht.

Avtalene kunne for eksempel være et sykehjem som hadde behov for kjøring av noen av sine beboere, og at et firma kunne stille med kjørehjelp. Et annet eksempel kunne være at en ansatte ved en institusjon kunne holde foredrag i bytte mot for eksempel konsulenttjenester.

– Riv deg løs fra kontoret
Nå oppfordrer hun flere kommuner til å starte med speeddating mellom næringsliv, kommune og frivillige organisasjoner.

– Frivilligbørs handler om å rive seg løs fra kontoret, komme sammen og løse oppgaver i fellesskap. Det siste nye nå er å samskape. Frivilligbørs er det nettopp det. Det er ulike parter som jobber sammen, og klekker ut nye ideer, sier Koht.

– Hvis man ønsker å arrangere en frivilligbørs, så er det en fordel å definere problemstillinger først. Hva er det man ønsker å løse? For eksempel kan et tema være “eldre og ensomhet” eller “kontakt mellom generasjoner”. Det er også viktig å forankre et slikt arrangement både hos næringsliv, kommune og frivillige organisasjoner, sier Koht.

Hun mener det er viktig at kommunen ikke står som hovedarrangør, men at ansvaret fordeles og at alle parter bidrar.
– Det er viktig at man ser at det kommer noe nyttig ut av det i form av avtaler. Pengene man legger i et slik arrangement, må man få noe igjen for. Det er viktig at man evaluerer i etterkant og se hva man klarer å skape gjennom en frivilligbørs, sier Koht.

DRAMMEN: Beate Magerholm fra Verdighetsenteret har jobbet tett med Drammen kommune. Foto: Silje Katrine Robinson

– Morsomt og inspirerende
Beate Magerholm, fagkonsulent ved Kultur og Frivillighet ved Verdighetsenteret viser til at frivilligbørs er både morsomt og inspirerende, og kan synliggjøre muligheter for samarbeid som man kanskje ikke ville sett hadde det ikke vært for den arenaen som frivilligbørsen er.

– Verdighetsenteret er så heldige å ha Kirsten Koht som foreleser. Koht har inspirert deltakere over flere år med sine foredrag. Hun var den som innførte konseptet Frivilligbørs i Norge. I sine foredrag forteller hun blant annet om sine erfaringer fra dette arbeidet. Flere kommuner har i etterkant fått sine egne Frivilligbørser. Vi har latt oss inspirere av Bærum, og har nå fått følge utviklingen av Frivilligbørs Drammen da en av våre deltakere har hatt dette som prosjekt på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, sier Magerholm.

– Det å skape en møteplass hvor målet er å møtes, bli kjent, se behov, finne løsninger og å inngå samarbeid på tvers er noe som har en vinn-vinn-vinn effekt. Kommuner som ønsker å starte opp det samme har modellkommuner de kan se til – blant andre Bærum og nå Drammen, sier Magerholm.