Skip to content

April 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018.

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018
Sted: KODE 1, Bergen

Se hele programmet for konferansen her (PDF).

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for Kunst, mestring og omsorg er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og   andre interesserte.

Deltakeravgift: kr.1.600,- inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).
Program og påmeldingsåpning 30. januar2018: www.kulturoghelse.no

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret.

Velkommen til Bergen 19.-20. april!
Vi oppfordrer alle interesserte innen omsorgs- og kunstfeltet til å holde av disse aprildagene, og gjerne ta kontakt med arrangørgruppen:

Anna Hegdahl, fagveileder for dansefag – anna@kulturoghelse.no / 984 13 327
Jorunn Aurstad, koordinator – jorunn.aurstad@kulturoghelse.no / 908 66 301

Julie Tessem, rådgiver avd. frivillighet og kultur –  jt@verdighetsenteret.no / 984 02 729

Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger – scw@verdighetsenteret.no    / 971 81 079

 

Om arrangørene:
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, forankret i Meld. St 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, bidrar til systematisk bruk av sang, dans og andre kulturuttrykk i pleie og omsorg. Senteret arbeider med forskning, opplæring og praksisutvikling og er plassert i Levanger. Virksomheten er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som er administrator. Et sentralt opplæringsprogram er Musikkbasert miljøbehandling – på oppdrag fra Helsedirektoratet.
www.kulturoghelse.no


Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr utdanning, kompetanseutvikling og arrangementer innen helse, demens, palliasjon, verdighet og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Senteret har ledet prosjektet Kunst og demens, et omvisningsprogram og seminar, sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole. En ny satsing om bilder og kreativ fortelling er Forestillingens kraft, i samarbeid med Bergen Røde Kors Sykehjem.
www.verdighetsenteret.no


Relaterte saker

Hvordan ta vare på hjelperen?

5. januar 2018 Hva er omsorg, og hva motiverer oss, spør Stein Husebø. Hvem kan være «bossbøtte» når hjelperen trenger påfyll og en å snakke med?  Les mer

97-åring spurte om lov til å kysse Ivar

27. desember 2017 I Harstad får sykehjemsbeboere være med på kjøreturer. Det skaper dobbel glede.  Les mer

Se samtalen mellom lege Stein Husebø og forfatter Cecilie Enger

22. november 2017   Hør forfatter Cecilie Enger og lege Stein Husebø diskutere smerte og lindring.  Tirsdag 21.november møttes Enger og Husebø til samtale på Litteraturhuset i Bergen. Se hele samtalen under. “Pust for meg” er en roman om sårbarheten ved å være avhengig av sine nærmeste og om å miste kontrollen over sitt eget liv. I samtale Les mer