Ergoterapeut Anita Helen Krokeide ble tildelt Omsorgsprisen 2017. Hun har vært en pådriver innen demensomsorg siden 90-tallet.

24. januar 2018 by Kristine Askvik

(Bildet Anita Helen Krokeide (midten) ble tildelt prisen av Stein Husebø og Olaug Bollestad. Foto: Thor Brødreskift)

Under festforestillingen på Den Nationale Scene søndag 21.januar, ble Krokeide tildelt den gjeve prisen.

Olaug Bollestad, leder for Stortingets helse – og omsorgskomité, delte ut prisen.

– Det er veldig stas å få Omsorgsprisen og det gir en ekstra inspirasjon til videre arbeid i demensomsorgen, sier Anita Helen Krokeide.

– Jeg er stolt over å ha kunnet bidra til at demensomsorgen har fått flere tjenester og at den får den fokuset den fortjener.

– Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 
– Jeg har jobbet med demensomsorg i tyve år. Inspirasjonen kommer fra at det nytter å lage gode tjenester. Jeg jobber sammen med gode kollegaer for å få dette til, sier Krokeide. Hun er utdannet ergoterapeut og er i dag leder for Kompetansesenter for demens i Bergen kommune.

Juryen trekker frem at Krokeide har vært engasjert i demensomsorgen over lengre tid, og bidratt mer enn en jobb forventer. Hun startet opp det første dagsenteret for yngre personer med demens. Hun har også vært en pådriver for å opprette hukommelsesteam i alle bydeler. (Se hele juryens begrunnelse lenger ned i saken).

– Vi er overbevist om at tilbudet for personer med demens i kommunen ikke hadde vært tilsvarende det det er per i dag hvis det ikke var for Krokeide sitt brennende engasjement for denne brukergruppen. Dette gjelder både tilbudet for yngre personer med demens og for dem med særskilte behov, sier Stein Husebø, leder av juryen og faglig leder ved Verdighetsenteret. 

Krokeide ble tildelt 30.000 kroner, statuett og omsorgsbilde for 2017.

– Nå er jeg veldig stolt av mamma, sier sønn og sykepleier Alexander Krokeide som satt sammen med moren på første rad.

KRISTIN: Herborg Kråkevik i rollen som Kristin Lavransdatter sto på scenen under utdelingen. Foto: Thor Brødreskift

Her er juryens hele begrunnelse:
Prisvinner er utdannet ergoterapeut. Hun har vært engasjert og opptatt av arbeidet for å gjøre hverdagen bedre for personer med demens siden tidlig på 1990 tallet. Hun startet det første dagsenter for yngre personer med demens.

Prisvinner var en pådriver for at Bergen Kommune skulle få opprettet hukommelsesteam i alle bydeler. Dette er tverrfaglige team som jobber for personer med demens.

Hun var pådriver for Demensarbeidslag i hjemmesykepleien – Pilot, oppfølging og evaluering med Tilrettelagte tjenester for personer med demens.

Prisvinner er en engasjert planlegger og senere leder av kommunens kompetansesenter for demens på Fyllingsdalens sykehjem. Senteret gir oppfølging og veiledning til personale i hjemmesykepleien og institusjoner. Det arrangeres pårørende kurs, samtalegrupper for pårørende i etterkant av kursene. Prisvinner er også leder av Lynghaug Aktivitetssenter som er et tilrettelagt dagsentertilbud for yngre personer med demens.

Hun er frivillig med i en sanggruppe for personer med demens som møtes hver 14. dag. Hun bidrar der en kveld pr måned og er med på samling både vår og høst. Gruppen drives av Bergen demensforening.

Prisvinner er en av forfatterne til Metodeboken for demens – og har i hele 2017  vært, sammen med andre ansatte på kompetansesenteret , med å implementere den i alle kommunale og private/ideelle sykehjem i Bergen kommune.

Prisvinner er svært løsningsorientert og hun pleier å si at det finnes en forklaring på all adferd. Det er ikke pasienten som er vanskelig – det er pasienten som har det vanskelig.

Hun er et forbilde for mange: pasienter, pårørende og personale i arbeidet med en optimal demensomsorg.

ANDREPLASS: Odd Jordheim (fra venstre) og Olaug Bollestad delte ut pris til Lene Kristiansen og Reidun Gløsen i Zikkzakk-teateret og Lise Monica Foss. Foto: Thor Brødreskift


Fikk pris for å hjelpe sin mormor
Under festforestillingen ble det også delt ut to andreplasser. Den ene prisen gikk til Lise Monica Foss. Hun har i mange år tatt hånd om sin bestemor.

– Når jeg leser juryen begrunnelse for denne prisen, kan det hende det kommer noen tårer. Kommer det tårer, lar jeg de bare komme, sa prisutdeler Olaug Bollestad da hun begynte å lese om Lise og mormoren.

Mormorens ønske var å kunne bo hjemme så lenge hun levde. Prisvinner har gjort alt for å gjøre dette mulig.  Hun har ofret all sin fritid for å gjøre det omsorgsarbeid som kommunen ikke kunne tilby.

Det var ofte avvik, som førte til utrygghet. Dette krevde enda mer av prisvinner.
Da nye leggetider ble innført, klokka 20, ble mormoren helt ifra seg – for hun kunne ikke lenger se «Skal vi danse».  Da tok prisvinner kveldsstellet hele uka, så lenge dansesesongen varte.

Tannpleie var veldig viktig for mormoren, som selv hadde selv vært tannlegesekretær. Men hun måtte bæres av prisvinner opp trappen til tannlegen.  De siste årene var ferie utelukket for barnebarnet, som fulgte sin mormor tettere enn noensinne.

I september 2017 startet begynnelsen på slutten. Angst og uro tok plass i mormors kropp. Hun roet seg bare ned hvis barnebarnet la hodet inntil hennes.  1. oktober 2017 sovnet hun stille inn i sin egen seng i eget hus.
Hun var da 96 år gammel, med et langt liv og en verdig alderdom bak seg, ikke minst takket være sitt barnebarn.

Teatergruppe fikk pris
Den andre andreplassen gikk Lene Kristiansen og Reidun Gløsen i Zikkzakk-teateret. 

– Vi skal gi honnør til et viktig kulturtilbud for en av de mest oversette publikumsgruppene i vårt samfunn, de eldre, personer med demens og psykisk syke. Prisvinnerne tar denne gruppen på dypeste alvor med forestillingen Magdas kjøkken, skriver juryen i sin begrunnelse.

Dette er en interaktiv teaterkabaret der tilhørerne selv deltar i forestillingen.

Ved hjelp av humor, gjenkjennelse, lukt og lyd, sang og sketsjer, engasjeres publikum på en enestående måte.

Under forestillingene kan man oppleve at ellers apatiske personer med demens våkner til liv, gråter, ler og synger med.
Det er eksempler på gamle pasienter som ser ut til å ha gitt opp i rullestolen, reise seg for å synge med på «Ja, vi elsker»
eller strekke seg etter en grønn ballong.

Etter hver forestilling blir prisvinnerne igjen til en liten kaffestund med de fremmøtte. Mange åpner seg, og de får både tårer, betroelser og historier.

ÅRETS BILDE: Billedkunstner Bjørn Strandenes har laget Omsorgsbildet 2017. Foto: Thor Brødreskift