– Helsepersonell må sette seg ned med pasienter og lytte, sier Stein Husebø.

5. februar 2018 by mona

Lege Stein Husebø startet opp Verdighetsenteret fordi han brenner for at alle sårbare gamle skal få en verdig alderdom. Han understreker at det er viktig at helsepersonell ser det enkelte mennesket.
– Helsepersonell må lære seg å sette seg ned med pasienter og lytte. Vi må kommunisere mer om døden før det er for seint, sier Husebø.

Han er en av foredragsholderne ved etterutdanningen Omsorg for livets slutt.

Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom er en etterutdanning innen eldreomsorg, demensomsorg og palliasjon. Utdanningen passer for fagutdannet personell innen eldreomsorg,som vil øke sin kunnskap og kompetanse om omsorg i livets siste fase. Utdanningen er samlingsbasert, med tre samlinger på tre dager.

Utdanningen inkluderer tema som palliativ plan, forhåndsamtaler, symptomlindring, kommunikasjon og demensomsorg. Deltakere vil bli tryggere i møte med den døende og dens pårørende. Det forventes også at deltakere utarbeider et prosjekt til implementering på egen arbeidsplass.

– Vi har et par ledige plass med oppstart i mars. Her er det førstemann til mølla, sier fagkonsulent Siw-Anita Lien ved Verdighetsenteret.

Meld deg på her! 

Les mer om utdanningen her.