Med inspirasjon fra Hawaii har Anne-Kristine Tischendorf startet opp et helt nytt tilbud for personer med demens i Oslo.

20. februar 2018 by Kristine Askvik

Fire menn, en kvinne og en instruktør er samlet i lokalene til dagtilbudet Piloten Arena. De er klare for ukens hulainspirerte trening.

Løs i knær og hofter
– Prinsippet i huladans er at man skal være løs og ledig i knær og hofter. Det er vektforskyvning fra fot til fot. Prinsippet fra huladansen hjelper oss til å bli smidigere i hofter og knær, uansett alder og kjønn, forklarer Anne Kristine Tischendorf. Det er viktig for god balanse.

Hun har drevet med huladans i mange år. Nå ønsker danselæreren å ta med elementer fra dansen inn i demensomsorgen. I fjor tok hun utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg ved Verdighetsenteret for å lære mer om hvordan hun kunne utvikle et aktivitetstilbud for personer med demens. I utdanningen utvikler hver deltaker et prosjekt som man gjennomfører på sin arbeidsplass eller hos en samarbeidspartner.

Hun synes utdanningen frivillighetskoordinator – eldreomsorg var lærerik.
– Det var et veldig godt gjennomtenkt program, supre forelesere og engasjerte kursledere. Jeg fikk god veiledning og det var interessant å bli kjent med de andre deltakerne og deres prosjekter. En av de tingene som var viktig for meg å lære var hvordan man forankrer prosjektet oppover i systemet til ledelsen, slik at ideene vi sår får den tilførselen av næring som trengs for å blomstre. Det mangler ikke på gode ideer, men vi må ha en klar tanke om hvordan vi samarbeider med de som styrer ressursene. Da kan vi ta vare på de frivillige og engasjere dem på en god måte, så de trives i den uvurderlige ressursen i demensomsorgen som frivilligheten, sier Tischendorf.  

Ønsker du mer informasjon om utdanningen frivillighetskoordinator? Les mer og søk plass her. 

LÆRER BORT: Anne Kristine Tischendorf har utviklet treningsprogrammet som er inspirert av huladans. Foto: Herman Dreyer

Flyt og styrke
I sitt prosjekt valgte Tischendorf å samarbeide med Piloten Arena, et møtested og aktivitetssenter for personer med begynnende demens i bydel Vestre Aker i Oslo. Her utviklet hun et Flyt- og styrke-program med inspirasjon fra huladansen. – Fra forskning vet vi at fysisk aktivitet, bruk av vekter, koordinering og balansetrening så vel som sansestimulans er gunstig for å motvirke demenssykdommen. Jeg ønsket å lage en tilnærming som ville innbefatte alle disse elementene og samtidig være lett å gjøre. Det ble til Flyt- og styrketrening.

Huladans er en form for historiefortelling. I treningen legger vi vekt på dette fordi det forankrer oss i mening og identitet. På treningen sier vi ikke  “ta armene frem og ta de tilbake”. Vi sier heller forestill deg at du er ute og ror, ta tak i årene. Kjenn hvordan årene glir gjennom vannet, forklarer hun.

VEKTENE: Flasker fylt med vann bruker som vekter. Slike vekter er lett å lage hjemme også. Foto: Herman Dreyer

Gjestene ved Piloten Arena kan delta på programmet hver onsdag. Denne onsdagen er det en kvinne og fire mannlige deltakere med. De følger instruksjonene til instruktøren. Det er også stor takhøyde og man må ikke følge instruksjonene til punkt og prikke.

Fortellinger og bilder
Men hun forklarer at det er lettere for deltakerne når øvelsene visualiseres. Det kan også gjøre at deltakerne tenker tilbake på for eksempel tidligere ganger de har vært på rotur.

– Ved å lage fortellinger, vekker vi til live kroppshukommelsen. Kroppen vet hvordan man skal gjøre bevegelsen ut fra hukommelsen og ikke bare ved å tolke hva instruktøren gjør, forklarer Tischendorf.  

Treningsprogrammet kan gjøres både alene og i grupper. Man kan gjøre det hjemme i stuen, i fellesskap eller på tur i skogen. Hun fikk umiddelbart gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vanligvis gjennomføres treningen inne på Piloten Arena, men deltakerne har også vært ute.

SOSIALT: Piloten Arena er et viktig møtested både for personer med begynnende demens og deres pårørende. Foto: Herman Dreyer

Øyhopping og trening
– Vi dro på øyhopping i sommer. Da stoppet vi opp ute på Gressholmen, samlet oss i en sirkel og gjorde grunnbevegelsene. Andre turgåere kikket kanskje litt ekstra, men passerte oss stille og respektfullt.

For at andre skal kunne holde treningsprogrammet har Tischendorf utviklet et kurs over 2 ganger 2 timer, en opplæringsmanual og treningsvideo. Hun har også gjennomført kursing av frivillige instruktører. En av dem som har deltatt er Berit Loennechen Feiring. Hun er både frivillig og pårørende til sin mann som har tidlig demens. Derfor kjente hun Piloten Arena godt fra tidligere. Nå er det hun som leder onsdagstreningene.

– Alle har veldig godt av denne treningen. Både vi som ikke har en demensdiagnose og de som har det.

Klukkelyder og fiskeskjær
– Hva foregår på en trening?
– Vi starter med pusteøvelser, så alle får roet seg ned og senket skuldrene. Vi starter med litt lett oppvarming av de store musklene i kroppen, som lår, rygg og armer. Vi bruker vannflasker fylt med vann som vekter. De lager så fine klukkelyd, også. Vi ror og lage bølger, er tidevannet og knølhvalen selv. Vi prøver å synge litt. Ro, ro til fiskeskjær og andre sanger. Vi har seks forskjellige øvelser som vi gjør et par ganger og avslutter med en liten velvære meditasjon.

EN HVIL: En treningen er det tid for en kaffekopp og litt prat. Foto: Herman Dreyer

De får tilbakemeldinger fra deltakere som viser at treningen inspirerer til mer aktivitet.

De får høre at “jeg bruker de pusteøvelsene når jeg legger meg om kvelden” eller “jeg har sånne flasker på kjøkkenet og gjør noen øvelser når jeg er hjemme”.

– Alle folk trenger å bruke kroppen sin, spesielt for folk med hukommelsesproblemer. Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen, sier Feiring.   

– Vi vever sammen den fysiske og mentale stimulansen. Kombinasjonen skaper en positiv tilstandsendring og får kroppen til å yte litt ekstra, sier Tischendorf.