Dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg er tema for vårens konferanse. Meld deg på nå for å sikre deg en plass.

28. februar 2018 by Kristine Askvik

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkelte sin mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018
Sted: KODE 1, Bergen

Se hele programmet for konferansen her! 

Les mer om konferansen på sidene til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Meld deg på her! 

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for Kunst, mestring og omsorg er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og   andre interesserte.

Deltakeravgift: kr.1.600,- inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).
Program og påmeldingsåpning 30. januar2018: www.kulturoghelse.no

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret.

Velkommen til Bergen 19.-20. april!
Vi oppfordrer alle interesserte innen omsorgs- og kunstfeltet til å holde av disse aprildagene, og gjerne ta kontakt med arrangørgruppen:

Anna Hegdahl, fagveileder for dansefag
anna@kulturoghelse.no, mobil 984 13 327

Jorunn Aurstad, koordinator
jorunn.aurstad@kulturoghelse.no, mobil 908 66 301

Julie Tessem, rådgiver avd. frivillighet og kultur – jt@verdighetsenteret.no, mobil 984 02 729

Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger
scw@verdighetsenteret.no, mobil 971 81 079

Om arrangørene:
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg. Senteret bidrar til systematisk bruk av sang, dans og andre kulturuttrykk i pleie og omsorg. Senteret arbeider med forskning, opplæring og praksisutvikling og er plassert i Levanger. Virksomheten er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som er administrator. Et sentralt opplæringsprogram er Musikkbasert miljøbehandling – på oppdrag fra Helsedirektoratet.
www.kulturoghelse.no

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr utdanning, kompetanseutvikling og arrangementer innen helse, demens, palliasjon, verdighet og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Senteret har ledet prosjektet Kunst og demens, et omvisningsprogram og seminar, sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole. En ny satsing om bilder og kreativ fortelling er Forestillingens kraft, i samarbeid med Bergen RødKors Sykehjem.
www.verdighetsenteret.no