Det tradisjonelle dagtilbudet for eldre i regi av kommunen appellerer ikke til alle menn. Derfor laget Nes kommune en egen “mannfolk-klubb”.

13. mars 2018 by Kristine Askvik

Klokken er 10 en torsdag i februar. Inne på klubbhuset til Funnefoss Vormsund IL (FUVO) i Nes kommune på Romerike er praten i gang. Hver uke er det “Sosial møteplass for aktive mannfolk”  her.

– Det er en avveksling å komme hit. Jeg komme litt bort fra sjefen hjemme, da får hun litt permisjon. Vi har det bra her vi, kan ikke klage. Her har vi damer og alt vi trenger, sier en av deltakerne til latter fra de andre.

Galskap og avveksling
– Litt galskap må en ha. Vi har mye moro sammen her. Litt avveksling fra den ellers kjedelige hverdagen, sier han.

Mennene som deltar på torsdagssamlingene har utfordringer med hukommelsen. Alle deltakerne bor hjemme, og de fleste bor sammen med ektefelle. Bodil Skjolde Skjevdal er demenskoordinator i Nes kommune, og har oversikt over hvem som trenger hjelp og tilbud. Et av de første tjenestetilbudene hjemmeboende får tilbud om kan være plass på dagavdeling.

– Det vanlige dagtilbudet ble litt for rolig for disse aktive mennene. Noen opplevde for mye stillesitting og hadde et større ønske om fysisk aktivitet inne og ute. Med bakgrunn I dette, samt gode erfaringer fra tilsvarende tilbud ble “Sosial møteplass for aktive mannfolk” etablert. Det er lettere å finne felles interesser som kan treffe bedre, når gruppen er litt mer homogen, sier demenskoordinator Bodil Skjolde Skjevdal i Nes kommune.

GOD STEMNING: Det er god stemning rundt bordet på klubbhuset.Lena Soløst jobber med den nye klubben. Til daglig er hun på dagavdelingen. Foto: Karen Gjermundrød

Valgte eget prosjekt
Hun gikk på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Alle som tar utdanningen har et eget prosjekt som de gjennomfører på sin arbeidsplass eller i samarbeid med en institusjon eller kommune. Hun valgte «Sosial samling for aktive mannfolk” som sitt prosjekt.

Fra september 2017 har klubben i Nes vært en suksess. Møteplassen har totalt plass til seks deltakere. Deltakerne på tilbudet må være selvhjulpne og ha grei gangfunksjon.  Demensteamet rekrutterer inn deltakere som har utfordring med hukommelsen . Man trenger ikke ha en demensdiagnose for å delta på tilbudet.

– Tilbudet her skal være sosial og aktivt for deltakerne, og det skal være en avlastning for pårørende, forklarer Skjevdal.

FOTBALL: Flere har vært aktive innen idrett. I garderoben kommer fotballstemningen automatisk. Foto: Karen Gjermundrød.

Bowling og boccia
En særs kald og snørik vinter har ført til at det er blitt mye inneaktivitet de siste månedene. Deltakerne har spilt bowling, boccia, hengt i garderoben og hatt aktivitet med erteposer, badeball og ballonger. Når det blir vår er planen å bruke nærområdet. Her kan deltakerne eller gå turer i nærheten av idrettsområdet. Det er også lavvo i gåavstand, og museum og flere turmuligheter en liten biltur unna.

– Mange personer med demens kan ha en tendens til sosial isolering, å trekke seg tilbake når mestringsfølelsen utofrdres. Både sosialisering og fysisk aktivitet er veldig positivt for opprettholde både fysisk form og kognitiv funksjon. Dagtilbudet må også ses i lys som avlastning på pårørende. Det har et mål om at personer med demens skal bo lengst mulig hjemme. Da er det viktig at også pårørende får avlastning, sier Skjevdal.

SPILL: Når vinteren er hard utenfor, er det godt å kunne være inne i varmen og spille kort. Foto: Karen Gjermundrød.

Sidsel Heiberg og Bjørg Heiberg er frivillige og deltar fast på torsdagene.
– Deltakerne er så fine, og møter oss med det smilet. Vi blir i godt humør av å jobbe med dem, og får ledd litt. Deltakerne går godt overens, det er masse humor og god stemning. Dette er ukens høydepunkt for mange av dem.

Tilskuddsmidler
Skjevdal og arbeidsgiver Nes kommune søkte om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å få starte opp prosjektet. Nå stiller kommunen med en ansatt fra dagavdelingen, i tillegg til at frivillige bistår fast inn på prosjektet. Skjevdal håper kommunen vil være med og finansiere det sosiale møtestedet fremover dersom tilskuddsmidler uteblir.

– Vi må også satse mer på frivillighet fremover. Det er viktig å være klar over at frivillighet ikke gjør seg selv. Utfordringen nå fremover er å rekruttere frivillige, og sikre oss at de får god oppfølging og veiledning, sier Skjevdal. 

STARTET NYTT TILBUD: Demenskoordinator Bodil Skjolde Skjevdal så behov for et annet tilbud til menn. Nå har de snart holdt på et halvt år. Foto: Karen Gjermundrød

Organisering av frivillige
Hun har selv bakgrunn som frivillig innen idrett. Hun har sett den positive effekten av frivillighet både i idretten og i andre tilbud som Nes kommune har for personer med demens.

– Jeg ønsket å lære mer om organisering og ivaretakelse av frivillige. Med dyktige og engasjerte foredragsholdere på utdanningen, fikk jeg mye kunnskap om frivillighetskoordinering. Dette tar jeg med videre i mitt virke som demenskoordinator med ansvar for frivillige som bistår inn på våre dagtilbud.

FELLES MÅLTIDER: Frivillig Sidsel Heiberg serverer middag. Foto: Karen Gjermundrød

.