Kultur er like viktig for oss som mat og trening, sier lege og professor emeritus Gunnar Bjursell fra Karolinska Insitutet.

16. april 2018 by Kristine Askvik

– Kultur kan ha en fantastisk effekt på mennesker. Jeg har sett pasienter med Parksinsons som plutselig ikke lenger trenger hjelp fra pleiere til å gå når de hører kjent musikk, sier Gunnar Bjursell.

 Se video om hvordan musikk kan påvirke eldre og syke.

Bjursell er professor emeritus ved Karolinska Insitutet og har tidligere forsket på geners betydning for folkehelsesykdommer. Han har tatt initiativet til å opprette senteret Den kulturelle hjernen ved Karolinska Institutet. 

Målet med satsingen er å løfte frem og synliggjøre den internasjonale forskningen om relasjonen mellom kultur, hjerne, lærling og helse.

Se foredrag med Gunnar Bjursell på Litteraturhuset i Bergen (video)! 

Foredraget er med på er oppsparket til konferansen «Kunst, mestring og omsorg.  Konferansen arrangeres av Verdighetsenteret og Nasjonalt kompetatansesenter for kultur, helse og omsorg.


MER KULTUR: Gunnar Bjursell ønsker å løfte opp kulturens betydning for hjernen og helsen vår.

Bjursell mener kulturen har en viktig betydning i alle livets faser – fra vugge til grav.

– Mennesker er konstruert for å ta til seg kultur. Det øker vår analytiske evne. Når vi ser bilder eller kunst, så funderer vi på hva vi ser. Det setter i gang både intellektet, og også følelsene våre. Musikk er for eksempel en måte vi kan kommunisere våre følelser. Selv fostre på seks måneder i mors mage er i stand til å gjenkjenne en melodi, for eksempel sangen Blink, lille stjerne.

– Hjernen som en muskel
Han forklarer at hjernen er veldig plastisk og at kultur kan påvirke hjernen direkte.

– Hjernen er som en muskel. Du styrker dine muskler gjennom å trene. Hvis du ikke trener hjernen, så får det samme effekt om du ikke trener kroppen, sier Bjursell.

Kultur har tradisjonelt ikke hatt en stor plass innen forskning og medisin. Det ønsker Bjursell å gjøre noe med. Han jobber aktivt for å øke kompetansen blant helseforskere og innen helsetjenesten når det gjelder betydningen av kultur.

Ta kultur på alvor
 – Vi har mye basalforskning som viser hvor bra kultur er for hjernen. Denne forskningen er viktig å løfte frem. Leger og forskere må begynne å ta kultur på alvor, sier Bjursell.

Han viser til at i blant annet Tyskland, USA og Storbritannia er det større fokus på kulturens betydning for hjernen og folks helse, enn hva som er tilfelle i Skandinavia foreløpig. Han håper at dette kan bygges opp som et eget fagfelt også i Skandinavia, så raskt som mulig.

– I USA er det for eksempel 3-4000 klinikker som jobber med kulturmetoder opp mot personer med demens og Alzheimer. (se video). Studier fra Tyskland viser at eldre som danser får bedre balanse og bedre beinstyrke, sier Bjursell.

Kultur og stress
Den erfarne forskeren mener også at kultur er viktig for å forebygge en av de største risikofaktorene for sykdom, nemlig stress.

– Vi ser at i vårt samfunn er det mange som lider av stress-relaterte sykdommer. Hvis man går på konsert eller driver med korsang, så stenger man dørene for angst og depresjon. Man kan se at stress-hormoner synker markant når man for eksempel synger eller er på konsert, sier Bjursell.

– Hvilke tips har du når det gjelder å trene hjernen ved hjelp av kultur?
– Jeg synes man bør minske tiden foran skjerm. Gå ut og dans eller syng i stedet!