Ragnhild Nøst Bergem har laget dokumentarfilmen “Husker du meg”. Hun har fulgt tre mennesker med demens.

8. mai 2018 by Kristine Askvik

Filmen blir vist på Litteraturhuset i Bergen tirsdag 8.mai. Det er fortsatt ledige billetter.

Samtidig som Ragnhild Nøst Bergem studerte dokumentarfilmregi ved Høgskolen i Lillehammer, jobbet hun på en avdeling for yngre personer med demens.

– På avdelingen ble jeg kjent med Siri, som hadde fått demensdiagnose 38 år gammel, og jeg ble svært berørt av hennes skjebne. Jeg ønsket å lage en dokumentar hvor jeg fulgte Siri og to andre yngre personer med demens i deres hverdag, sier Bergem.

Møter tre personer med demens
Hun var dypt berørt av Siri sin historie. De to andre i filmen, Finn Robin og Ellen, ble hun kjent med via research. De tre har ulike demenssykdommer og de har også kommet på forskjellig stadium i sykdommen sin.

– Jeg vil vise hvor forskjellig det kan være å få en demenssykdom. Når man følger noen over tid og blir kjent med personene bak sykdommen blir man berørt på en annen måte enn som deltidsansatt innenfor helse, det merket jeg tydelig. Ikke minst når de nærmeste deler historier om hvem de egentlig er, sier Bergem.

Siri fra filmen «Husker du meg?»

 

Rammer opptil 5000 yngre
Hun mener mange tror at demens er noe som kun rammer eldre, men ønsker å vise at også yngre personer kan få sykdommen.

– Jeg tror og håper at filmen kan bidra til at folk kan forstå mer om hvordan det er å ha demens i ung alder og hvordan det påvirker de rundt. I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen antas det at rundt 4000-5000 av de med demens i Norge i dag er under 65 år. Det er rundt 80. 000 mennesker i Norge med demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040, så dette er en sykdom mange på et eller annet stadium i livet vil måtte forholde seg til. Jeg håper at filmen også kan vise situasjoner flere kan kjenne seg igjen i og relatere seg til, sier Bergem.

Det har vært viktig for henne å også vise de fine øyeblikkene.

– Når man rammes av demens er det mye som er krevende, både for den syke og ikke minst de som står rundt, og man må kanskje flytte fokus. De fine øyeblikkene blir enda viktigere og det ønsket jeg å vise.

– Hvordan tenker du at vi møter mennesker med demens i samfunnet?
– Jeg mener det er viktig at flere får se hvordan det kan være å få sykdommen og håper det kan være til hjelp for de som har noen rundt seg som er rammet. Som Finn Robin, den ene medvirkende i filmen sa: Han var redd for at folk skulle begynne å se på han som dum etter at han fikk diagnosen. Men det er ikke han som har blitt dum, det er sykdommen som gir han nye utfordringer og som gjør det vanskeligere for han å kommunisere.

Nytt prosjekt
Bergem jobber nå frilans med dokumentarfilm og har flere prosjekter på gang. Hun jobber blant annet med en ny dokumentar som også følger personer med demens. Den nye filmen følger demensrammede over en lengre periode og går dypere inn i tematikken tap.