Fem anerkjente forskere fra Japan besøkte Bergen og Verdighetsenteret denne uken.

8. mai 2018 by Kristine Askvik

– Vi har fem millioner eldre som trenger sykehjemsplass, men i dag har vi ikke nok plasser. Vi har store utfordringer innen eldreomsorgen. Nå jobber myndighetene med å oppfordre flere kommuner lokalt til å bygge sykehjem, forteller Shoji Shinkai. Han er visedirektør ved Tokyo Metropolitian Institute of Gerontology.

Besøkte norsk sykehjem
Sammen med fire kolleger fra samme forskningsinstitusjon, er han på besøk i Bergen denne uken. I det strålende været fikk gruppen lære om hvordan Verdighetsenteret jobber og fikk omvisning ved Bergen Røde Kors sykehjem.

Gro Helen Dale, Stein Husebø, Eirin Hillestad, Barbro Danielsen, Odd Jordheim fra Verdighetsenteret og Silje Haukedal fra Røde Kors sykehjem møtte Shinkai og kollegene Mio Ito, Tomoko Ikeuchi, Chiho Shimada og Tomoko Wakui fra Tokyo Intermetropolian Institute of Gerontology (se bilde øverst i saken).

De japanske forskerne hadde også møter med forskere ved Senter for alders – og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen.

– Det var interessant å være her. Vårt mål med reisen er nettverksbygging. Vi håper vi kan samarbeide om utfordringer innen eldreomsorgen, sier Shinkai.

Vanskelig å rekruttere
Som i Norge har Japan blant annet utfordringer med å rekruttere helsepersonell til eldreomsorgen.

– Det er nyttig og viktig for oss å kunne utveksle erfaringer med andre land som Japan. De lurte blant annet på hvordan norsk eldreomsorg jobber med rekruttering, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.