Fra høsten 2018 tilbyr Verdighetsenteret en ny samlingsbasert etterutdanning for deg som jobber i eldreomsorgen. Palliativ eldreomsorg er utviklet for å heve kompetansen hos fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.

12. mai 2018 by Kristine Askvik

Palliativ eldreomsorg er en videreutvikling av etterutdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom. 400 deltakere fra hele landet har gjennomført Omsorg ved livet slutt. I løpet av utdanningen utviklet alle deltakerne ulike prosjekter med betydning for praksis innen eldreomsorgen, Deltakerne på Palliativ eldreomsorg kan velge å gjennomføre et prosjekt ved arbeidsplassen under rådgivning og veiledning av Verdighetsenteret.

Noen hovedtema i undervisningen ved Palliativ eldreomsorg er:
Palliasjon til den gamle pasienten, forhåndssamtale og palliativ plan, etikk, kommunikasjon og sorg, sykdomslære og symptomlindring, hjemmedød; åndelig og eksistensiell omsorg, sykdom og død i ulike kulturer. Det vil være praktisk prosedyretrening i bruk av smertepumpe.

Her kan du finne fagplan for Palliativ eldreomsorg

Gå videre til påmelding.