Disse to sykepleierne vil gjøre det lettere for beboere, pårørende og ansatte å forberede seg til døden.

30. mai 2018 by Kristine Askvik

– Det er veldig ulikt hvordan pasienter og pårørende er forberedt på døden. Noen har snakket mye om hvordan de vil ha det den siste tiden, mens andre har av ulike årsaker ikke snakket om temaet, sier Ingrid Alice Ingebrigtsen. Hun er avdelingssykepleier ved Kalfaret sykehjem i Bergen kommune og har møtt mange beboere og deres pårørende.

Innkomstsamtale
Når en person flytter inn på sykehjem, er det vanlig med innkomstsamtale. Her kommer man innom temaet døden. Tilsynslegen fyller ut et beslutningsskjema som omhandler blant annet hjerte-lunge-redning , eventuell innleggelse sykehus og videre utredninger dersom det skulle være aktuelt.

– Legen spør for eksempel om man ønsker hjerte og lungeredning om det skulle oppstå en akutt situasjon, og om man ønsker innleggelse på sykehus ved alvorlig sykdom, sier Ingebrigtsen. Spørsmålene er av mer medisinsk karakter. Man avtaler også hvem som skal ha informasjon om beboer og hvem som skal kontaktes dersom det er endring I helsetilstand.

Å se helheten
Men i innkomstsamtalen snakker ikke helsepersonell, beboer og pårørende om hvordan man ønsker den siste tiden skal være. Om helheten. Om man vil dø hjemme eller på sykehjemmet. Om beboeren har noe uoppgjort som han eller hun gjerne vil gjøre opp før man dør.

– For å skape en verdig siste fase av livet er det viktig at beboer, pårørende og ansatte snakker sammen om dette. Hva ønsker beboer, hva er viktig for familien. Dette må vi som ansatte vite for å kunne skape en helhetlig og verdig omsorg den perioden beboeren er på sykehjemmet.

Sammen med assisterende avdelingsleder Hege Tveit ved Engensenteret i Bergen kommune, har de nå startet et prosjekt for å innføre bruk av forhåndssamtaler ved sykehjemmene. I forhåndssamtalen skal pårørende, beboer og ansatte gå gjennom hvordan beboeren ønsker at den siste tiden skal være.

Begge de to sykehjemmene er del av Sentrumssykehjemmene i Bergen.

Prosjektet er del av utdanningen i palliasjon ved Verdighetsenteret.

Les mer om utdanningen Palliativ eldreomsorg her. Vi har ledige plasser på utdanningen som starter opp i Bergen i 25.september

Systematisere forhåndssamtaler
– Vi ønsker å systematisere bruk av forhåndssamtaler slik at alle beboere og pårørende får slike samtaler. Vi ønsker å åpne opp for å snakke om døden. Det vil både trygge personalgruppen og gi et verdig tilbud til beboerne, sier Tveit.

Hvis noen av de eldre for eksempel ønsker å dø hjemme, er det noe man kan ta opp i en forhåndssamtale.

– Hvis du som ansatt har snakket med de pårørende i en forhåndssamtale om hva beboer ønsker å gjøre når det nærmer seg slutten, er det lettere å ta den telefonen når situasjonen til beboeren forverrer seg. Det blir lettere å snakke åpent om hva beboer og familie ønsker, sier Tveit.

Økt kompetanse
De to sykepleierne og avdelingslederne ønsket å øke sin kompetanse innen palliasjon.

– Vi har fått stort utbytte av utdanningen her ved Verdighetsenteret begge to, sier Tveit.

– Det har vært flinke forelesere og veldig relevant fagstoff, sier Ingebrigtsen.

– Gjennom å ha fokus på fagkompetanse, øker vi bevisstheten rundt det vi jobber med. Det gjør oss også mer stolt av arbeidsplassen vår og det vi jobber med. Det å skape gode dager for mennesker som er inne i sin aller siste tid, betyr alt. Det er det vi jobber for, sier Ingebrigtsen.