Bokollektivet manglet hyggelige uteområder. Nå har de en en hage der beboerne kan smake, lukte og se.

30. mai 2018 by Kristine Askvik

– Blentenborg bokollektiv ligger veldig idyllisk til, men vi hadde ingen opparbeidede uteområder. Det synes jeg var synd og ønsket å gjøre noe med. Det var et behov for å gjøre uteområdet hyggeligere, sier Catharina Meyer. Hun jobber som frivillighetskontakt i Drammen kommune.

Dermed bestemte hun seg for å sette i gang et prosjekt for å endre uteområdene. Hun satte i gang arbeidet med å lage en sansehage. Hun valgte dette som sitt prosjekt under utdanningen Frivillighetskoordinering ved Verdighetsenteret. Hun synes det var veldig godt å få støtte og veiledning underveis i prosjektet.

– Det var mange tips og ideer og mye kunnskap som ble delt i gruppen. Jeg vil spesielt nevne inspirasjon fra ulike foredragsholdere om hvordan andre prosjekter var blitt iverksatt og lykkes med. Det var også godt å høre at det ikke alltid var like enkelt å få iverksatt prosjekter og at formen ofte endret seg underveis, sier Meyer. 

FRIVILLIGE: Voksne og 8.klassinger hjalp til med å plante i hagen.

 

Rullestol og dagseng
Arbeidet ble startet opp i 2017. Meyer ønsket at hagen skulle være tilgjengelig for alle, også for dem som bruker rullestol eller trilles ut i dagseng.

– Derfor har vi brukt plantekasser som er plassert høyt, slik at alle kan komme nær planter og blomster for å lukte og se. Vi satser også på frukt og bær, og vi har en vannfontene, sier Meyer.

En frivillig fra organisasjonen Caritas har jobbet tett i samarbeid med Meyer med å få realisert hagen. I tillegg har seks 8.klassinger fra Svensedammen skole vært med på å jobbe i hagen.

– Det har også vært mye dugnad og god innsats fra de ansatte ved Blentenborg. Vi har fått penger fra legater og fått til et godt samarbeid med et hagesenter i nærheten. Derfra har vi fått hjelp til å tegne hagen og fått tilkjørt gratis jord, sier Meyer.

Hagen har fått navnet “ Sansehaven på Blentenborg” og er allerede populær både blant beboere, ansatte og pårørende.

RIKTIG HØYDE: Her kommer du tett på plantene selv om du sitter i rullestol. Gjerdet rundt skaper en lun atmosfære.

Finner ro
– Jeg får tilbakemeldinger på at hagen brukes aktivt, og at beboere tar initiativ til å gå ut i hagen. Noen finner litt ro der. Det er rennende vann og gode lyder, en fin atmosfære, sier Meyer.

Samarbeidet mellom kolleger og frivillige har også en merverdi utover arbeidet med hagen.

– Elevene som har vært her har blitt kjent med våre beboere. Beboerne våre er funksjonshemmet. Det var sterkt å se de fine møtene mellom elever og beboere, sier Meyer.

PROSJEKTLEDER: Initativtaker Catharina Meyer liker veldig godt å være ute selv. – Jeg håper hagen her kan bli brukt både i godt og dårlig vær.

 

Stor nytteverdi
Meyer er godt fornøyd med hvordan frivillige bidro i arbeidet med prosjektet og at hagen nå er klar for bruk. Hun har følgende tips til andre som ønsker å sette i gang et prosjekt med frivillige på sin arbeidsplass:

– Undersøk hva det er behov for, hva ønsker beboere og ansatte. Det er viktig at det er stor nytteverdi.