For å bli en god leder for frivillige er det viktig med selvinnsikt. Spør venner om hvordan de oppfatter deg, oppfordrer Helga Bognø.

8. juni 2018 by Kristine Askvik

– Hvis du har et bevisst forhold til hvordan andre oppfatter deg, er det lettere å få til en god dialog med de du samarbeider med og skal lede, sier Helga Bognø.

Hun er en av foredragsholderne ved utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. Der underviser hun om relasjonsledelse og relasjonskompetanse.

Sykepleier og jordmor
Bognø er utdannet sykepleier og jordmor, og har jobbet med mennesker fra “vugge til grav”. Hun har vært leder på ulike nivå både i offentlige og private helseinstitusjoner. Hun er i tillegg utdannet coach. Nå jobber hun som sykepleier ved Sunniva senter for lindrende behandling ved Haraldsplass sykehus. Der jobber hun med alvorlig syke pasienter som får lindrende pleie og omsorg. Bognø er også prosjektleder for prosjektet Eldre, alkohol og ensomhet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet gjennom organisasjonen DNT-Edru livsstil.

Å være oppmerksomt tilstede
Nå oppfordrer hun alle som jobber med frivillige om å bli bedre kjent med seg selv.

– Ofte fremstår vi på en annet måte enn vi tror og ønsker. Det er viktig å bli bevisst på hvordan man er rundt andre. Da blir det lettere å være oppmerksomt tilstede i møte med andre, sier Bognø.

Som frivillighetskoordinator er du den viktigste personen frivillige forholder seg til. Bognø mener det er mye mer utfordrende å lede frivillige enn lønnsmottakere.

– Som frivillig er det lettere å trekke seg ut. Motivasjon er veldig viktig. En frivillighetskoordinator må være veldig flink til å motivere og gi noe i retur. Det kan for eksempel være temadager, sier Bognø.


Hun trekker frem tillit som en viktig faktor for å lykkes som frivillighetskoordinator.

– Er jeg troverdig? Er jeg den jeg tror jeg er eller oppfatter andre meg annerledes, må man spørre, sier Bognø.

Å se hele mennesket
Hun mener det er viktig at vi ser 24-timers-mennesket. At ingen er bare det du ser, men at den enkelte har fritid, familie og fortid som preger personen.

– Alle mennesker har også tanker om fremtiden. Selv 90-åringer har det.

Hun understreker også at ledelse ikke handler om å belære, men om å berøre. Det er lettere å gjøre det dersom man har selvinnsikt.

– Man må berøre slik at de frivillige blir en del av flokken. For meg er ledelse det å “le, dele og se sammen”, sier Bognø.