Alt det Espen Watne Andresen ved Vestre Aker frivillighetssentral brenner for kan oppsummeres i to råd.

12. juni 2018 by Kristine Askvik

I over en uke har vi prøvd å komme i kontakt med Espen Watne Andresen. Det er ikke tilfeldig. Han har veldig travle dager som leder ved Vestre Aker frivillighetssentral. Han ringer en politiker, møter nye frivillige, planlegger et nytt prosjekt, snakker med engasjerte ledere fra frivillige organisasjoner i bydelen eller er i dialog med ansatte i hjemmetjenesten eller leder i helse – og omsorgsetaten.

– Det som gjør meg mest glad i jobben min er når jeg ser gleden som oppstår både hos frivillige og brukere. Det skapes en helt spesiell og fantastisk energi når mennesker møter mennesker. De som hjelper opplever like mye glede som de som får hjelp, sier Andresen.

Han er eneste lønnede ansatte ved Vestre Aker frivillighetssentral. Men med seg på laget har han med Aud Marit Veum som er prosjektleder for besøkstjenesten, Ola Ramstad som er styreleder, Anne, Jassi, Else og Natalia som hjelper til på kontoret og 143 frivillige som gjør alt mulig rart av oppgaver som kommer inn. På bildet er Espen Watne Andresen (fra venstre) sammen Eirik Angel Olsen og Hans Kristian Henne ved Vestre Aker Frivillighetssentral.

Å banke på dører
Sammen organiserer de frivillighet ut til en rekke brukere i bydelen med nærmere 50.000 innbyggere, altså på størrelse med en by som Ålesund. Andresen brenner for å skape et best mulig samarbeid mellom frivillige, frivillige organisasjoner, det offentlige og frivilligsentralen.

– Begynne med å banke på dører og si hei, oppfordrer Andresen. Det er hans første råd til andre som jobber med frivillighet og ved frivilligsentraler.

– Det må ikke være slik at dere må ha et ferdig samarbeidsprosjekt klart etter første møte sammen. Men at vi vet om hverandre, gjør det lettere å samarbeide på sikt, sier Andresen.

Han eksemplifiserer det slik:
– Når vi får henvendelser fra folk som ønsker å jobbe med eller delta på aktiviteter for kvinner med minoritetsbakgrunn, er det viktig at jeg kjenner til at Oslo Sanitetsforening har en rekke ulike aktiviteter for denne målgruppen. Så istedenfor å prøve å finne opp dette hjulet på nytt, ringer jeg Trine som har lang og god erfaring på dette området og alltid er på utkikk etter nye deltakere. Slik skaper vi kontakt og nettverk på tvers av organisasjonene, sier Andresen.

– Jobbe sammen
Han oppfordrer derfor alle ledere av frivilligsentraler til å banke på flest mulig dører i nærmiljøet, både hos politikere, institusjoner og frivillige organisasjoner.

– Vi kommer mye bedre ut om vi jobber sammen for å styrke frivilligheten, sier Andresen.

I tillegg til samarbeid, er kompetanse viktig. Å hele tiden være oppdatert og øke sin kompetanse er hans råd nummer to.

Andresen har selv tatt utdanningen Frivillighetskoordinering – eldresomsorg for å øke sin kompetanse i det å organisere og lede frivillige.

– Jeg kjente flere som hadde tatt utdanningen tidligere, og ble tipset av dem. Da jeg oppdaget at utdanningen også ble tilbudt i Oslo, og ikke bare i Bergen, gjorde det det mulig for meg å delta, sier Andresen.

Han er opptatt av å hele tiden søke etter ny kunnskap.

Økte kompetansen og utvidet nettverket
– Jeg ønsker å være mest mulig oppdatert på fagfeltet. På utdanningen var det også av stor verdi at jeg fikk møte personer fra hele landet som jobbet med frivillighet. Noen jobbet ved helseinstitusjoner og det var lærerikt for meg å se hvordan de tenker, sier Andresen.

Som leder for frivilligsentralen er han i tett dialog med enhetsledere ved sykehjem og hjemmesykepleie. Han formidler frivillige som kan delta på prosjekter i helse – og omsorgsfeltet i bydelen.

– Men det er viktig å understreke at ingen kan “bestille frivillige” til å gjøre forhåndsbestemte oppgaver. Det er alltid de frivillige selv som skal være med å bestemme hvordan de ønsker å bidra, sier Andresen.

Motivasjon
For å rekruttere og beholde frivillige, er motivasjon veldig viktig.
– For å skape og opprettholde motivasjon, er det viktig å få oppgaver som er meningsfulle for den enkelte.

I tillegg til å være leder for Vestre Aker frivillighetssentral, er Espen Watne Andresen også engasjert i frivilligsentralene regionalt og er styremedlem i Norges frivilligsentraler nasjonalt.

– Fremover blir det viktig at det legges til rette for et best mulig samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige. Kommuner bør ha et eget politisk dokument der de beskriver hvordan de vil samarbeide med lag og foreninger, og hvordan de ønsker å tilrettelegge for at frivilligheten skal blomstre, sier Andresen.