Målet med utdanningen er å sikre helhetlig ivaretakelse av pasienter i livets sluttfase og deres pårørende. – Vi må unngå uverdige sykehusinnleggelser, sier leder Silje B. Eikemo.

25. september 2018 by Kristine Askvik

Målet med utdanningen er å sikre helhetlig ivaretakelse av pasienter i livets sluttfase og deres pårørende. – Vi må unngå uverdige sykehusinnleggelser, sier leder Silje B. Eikemo. 

– Det er veldig givende å jobbe med pasienter som er i livets siste fase, men det er også krevende. Når du jobber med mennesker som nærmer seg døden, kan det vekke en rekke følelser. Det kan bla. minne deg om at du har mistet noen selv, og kunsten blir å kunne bruke personlige erfaringer som en styrke i disse møtene, sier Silje B. Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret har nå startet opp den nye utdanningen Palliativ eldreomsorg i Bergen. Den er en videreutvikling av utdanningen Omsorg ved livets slutt. 25.september startet de 23 første deltakerne på utdanningen. Deltakerne kommer fra Porsanger, Velfjord, Nore og Ulvdal, Samnanger, Os og Bergen.

Silje B. Eikemo leder avdeling for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret

– God kompetanse innen palliasjon er en forutsetning for at helsepersonell kan ivareta  pasienter og pårørende ved livets slutt på en trygg og verdig måte, sier Eikemo.

– Hva er det viktigste for helsearbeidere som jobber med denne gruppen pasienter?
– Det kan være ekstra utfordrende å identifisere når skrøpelige gamle nærmer seg livets slutt. Symptombildet kan gjerne være atypisk og diffust, og det stilles derfor ekstra krav i forhold til geriatrisk kompetanse innen dette feltet. Det vil de lære mer om på denne utdanningen, og vi vil ha fokus på helhetlig ivaretakelse av pasienten og pårørende.

– Hva er det vanskeligste når det gjelder å jobbe med denne gruppen pasienter?
– Det vanskeligste er hvis man ikke er forberedt. Hvis pasient og pårørende ikke er klar over at livet  nærmer seg slutten og det ikke er tatt stilling til om aktiv behandling skal iverksettes eller eventuelt avsluttes. Et sentralt tema i undervisningen er derfor forhåndssamtale. Helsedirektoratet og Verdighetsenteret oppfordrer til at forhåndssamtale blir innført som rutine ved alle landets sykehjem. Gjennom en slik samtale kan en få avdekket hvilken informasjon pasient og pårørende har fått, hva de har forstått og hvilken informasjon de eventuelt trenger. Sentralt i samtalen er spørsmålet: Hva er viktig for deg? Målet er forberedelse for alle parter:  pasient, pårørende, pleiepersonalet og lege. En slik samtale kan fremme gjensidig trygghet og tillit mellom pasient og helsepersonell, og gi helsepersonell grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre. Legen har hovedansvar for beslutningen, men pleiepersonalet har et medansvar i forhold til slike samtaler blir gjennomført. Forhåndssamtaler er en forutsetning for at en kan lage en palliativ plan.Palliativ plan beskriver tiltak for å løse forventede og mulige utfordringer som kan oppstå, f.eks. om pasienten skal innlegges på sykehus ved en forverring av tilstanden, og informasjon om aktuelle lindrende medikamenter ved livets slutt.   


FØRSTE KULL: I september startet første kull i Palliativ eldreomsorg. Neste kull starter opp i februar 2019.

– Hvilke forventninger har du til deltakerne?
– At de skal være nysgjerrige og dele av erfaringene sine. Deltakerne har mye verdifull kompetanse som de kan dele med oss og hverandre. Å lære av hverandres erfaringer er viktig.

– Hva vil deltakerne lære på utdanningen?
– Vi vil blant annet gå gjennom og undervise om forhåndssamtale, palliativ plan, vanlige sykdommer hos gamle, symptomlindring, åndelig og eksistensiell omsorg, sorg, sorgreaksjoner og ivaretakelse av  pårørende både før, under og etter dødsfall.

LES MER: Her kan du se hele fagplanen til Palliativ eldreomsorg
LES MER: Her kan du lese mer om utdanningen Palliativ eldreomsorg
LES MER: Ledige plasser ved Palliativ eldreomsorg i 2019