Sykepleier Gunn Johanne Skår jobber for at leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte skal samarbeide tettere når pasienter nærmer seg døden.

27. september 2018 by Kristine Askvik

– Når vi merker at pasienter nærmer seg den siste fasen nå, så blir det mye som skjer på en gang. Vi er ikke godt nok forberedt og det er mange utfordringer, sier Gunn Johanne Skår. Hun er utdannet hjelpepleier, sykepleier og har en videreutdanning i geriatri. Skår jobber ved Velfjord omsorgssenter i Brønnøy kommune i Nordland.

– Et bedre tverrfaglig samarbeid vil gagne både pasienten, pårørende, lege og oss som jobber tettest opp mot pasienten, sier Skår.

Hun en av 23 deltakere i det første kullet ved utdanningen Palliativ eldreomsorg. Som en del av utdanningen kan deltakerne velge å gjennomføre et prosjekt ved arbeidsplassen. Skår sitt prosjekt er å styrke det tverrfaglige samarbeidet innen palliasjon for eldre.

– Våre sengeliggende pasienter må fraktes tre mil i ambulanse om de skal ha tilsyn av lege, sier Skår.

Det kan være en belastning for pasienter. Skår ønsker at både leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte skal være mer forberedt når en pasient nærmer seg den siste tiden.

Bedre forberedt
– Her på utdanningen har vi lært om forberedende samtale og palliativ plan. Hvis vi tar i bruk dette, vil vi være mye mer forberedt når den siste fasen nærmer seg.

Skår mener kombinasjonen av fokus på kompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig. Kunnskap hos dem som jobber nærmeste pasienten er viktig, for at dem skal kunne “huke tak i legen”. I fjor tok hun utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg sammen med to kolleger fra sitt eget arbeidssted. Nå er hun altså akkurat i gang med Palliativ eldreomsorg.

Å forebygge
– Vi som er nærmest pasienten må ha kunnskap og kompetanse nok til å kunne se etter tegn på forverring av tilstand og sykdom. På den måten kan vi for eksempel forebygge utvikling av infeksjoner som lungebetennelse. Vi kan på den måten varsle lege tidligere i forløpet og bidra til å forebygge helsetilstanden til pasienten, sier Skår.